IKC Knotwilg

Vreeswijkpad 5a-d 1106 DV Amsterdam

  • Schoolfoto van IKC Knotwilg
  • Schoolfoto van IKC Knotwilg
  • Schoolfoto van IKC Knotwilg
  • Schoolfoto van IKC Knotwilg
  • Schoolfoto van IKC Knotwilg

In het kort

Toelichting van de school

Inleiding  

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij IKC Knotwilg.

In deze gids vindt u praktische informatie zoals de openingstijden, vakanties, studiedagen, de schoolregels en de opvang. Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn wij verhuisd naar ons nieuwe gebouw. Dit gebouw heeft op het dak een kas, waar wij moestuinlessen zullen gaan verzorgen.

Binnen IKC verzorgen wij opvang en onderwijs voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. In deze gids wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt.

We geven aan vanuit welke missie en visie het IKC werkt en welke rol u als ouder heeft binnen het IKC.

Heeft u na het lezen van de informatiegids vragen dan kunt u contact opnemen met de directie van Knotwilg: 020-6973510.

Ook kunt u informatie vinden op onze website.    

Patricia Odinot-Stevens

Directeur IKC  Knotwilg

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Brede talentontwikkeling
  • Pedagogische Tact
  • Integraal Kindcentrum
  • Doorgaande lijn 0 t/m 13 jaar
  • Levensbeschouwelijke grondslag

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
250
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC Knotwilg is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 18.30 uur

De afdeling onderwijs is geopend van 8.30 tot 16 uur. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen IKC Knotwilg werken wij met de methode "de Vreedzame School" aan sociale vorming en hebben wij een leerlingparlement die met de directie meedenkt over bepaalde zaken in de school. Zij mogen hun mening geven, ideeën opperen en uitvoeren.

Tevens stomen wij ieder jaar een groep leerlingen klaar als mediator. Zij leren om te bemiddelen bij kleine onderlinge conflicten tussen leerlingen door middel van een stappenplan. Op deze manier leren kinderen op een gestructureerde wijze zelf conflicten op te lossen. 

Terug naar boven