IKC Knotwilg

Vreeswijkpad 9 1106 DV Amsterdam

  • Schoolfoto van IKC Knotwilg
  • Schoolfoto van IKC Knotwilg
  • Schoolfoto van IKC Knotwilg
  • Schoolfoto van IKC Knotwilg
  • Schoolfoto van IKC Knotwilg

In het kort

Toelichting van de school

Inleiding  

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij IKC Knotwilg.

In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, de schoolregels en de opvang. Ook kunt u lezen dat wij in 2020 een nieuw schoolgebouw krijgen en dat wij samenwerken aan een Integraal KindCentrum (IKC).In deze gids wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt.

We geven aan vanuit welke missie en visie de school werkt en welke rol u als ouder heeft in de school.  

Heeft u na het lezen van de schoolgids vragen dan kunt u contact opnemen met de directie van Knotwilg: 020-6973510.

Ook kunt u informatie vinden op onze website.    

Patricia Odinot-Stevens

Directeur Basisschool Knotwilg

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Brede talentontwikkeling
  • Pedagogische Tact
  • Integraal Kindcentrum
  • Doorgaande lijn 0 t/m 13 jaar
  • Levensbeschouwelijke grondslag

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
235
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC Knotwilg is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 18.30 uur

De afdeling onderwijs is geopend van 8.30 tot 16 uur. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven