Samenspel 1

Kantershof 636 1104 HJ Amsterdam

  • Schoolfoto van Samenspel 1
  • Schoolfoto van Samenspel 1
  • Schoolfoto van Samenspel 1
  • Schoolfoto van Samenspel 1
  • Schoolfoto van Samenspel 1

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Deze peiling betreft beide locaties van Samenspel.

Er is gebruik gemaakt van dezelfde vragen als in de digitale versie van Vensters. Wij hebben ervoor gekozen de ouders deze peiling schriftelijk te laten invullen. Voor niet-Nederlandstalige ouders is de peiling ook in een Engelse versie verspreid.

In 2022-2023 nemen we opnieuw een ouderpeiling af

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven