Samenspel 1

Kantershof 636 1104 HJ Amsterdam

  • Schoolfoto van Samenspel 1
  • Schoolfoto van Samenspel 1
  • Schoolfoto van Samenspel 1
  • Schoolfoto van Samenspel 1
  • Schoolfoto van Samenspel 1

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een groepsleerkracht proberen we zoveel mogelijk de reguliere lessen door te laten gaan. In de meeste gevallen wordt de groep opgevangen door een van onze onderwijsassistenten.

Bij langdurige ziekte van een leerkracht heeft de school de mogelijkheid personeel tijdelijk in te huren of gebruik te maken van de invalpool.

Geplande nascholings- of verlofdagen worden altijd vervangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor kinderen die meer aankunnen (hoogbegaafden en meerkunners) hebben wij drie topklassen (gr 3/4, gr 5/6 en gr 7/8). Eén dagdeel in de week komen zij bij elkaar om te werken aan passende opdrachten en vaardigheden.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samenspel biedt onderwijs aan leerlingen passend binnen het reguliere basisonderwijs.

De meeste leerlingen groeien op in een taalarm milieu. Samenspel biedt daarom extra aandacht aan woordenschatontwikkeling, mondelinge taalvaardigheid en rekentaal.

Samenspel geeft een antwoord op passend onderwijs door uit te gaan van een schoolklimaat dat geen kinderen buitensluit. We geven niet snel op. Wij kijken bij elk kind wat nodig is om te voldoen aan de leerbehoeften. Het aantal verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs is laag.

Leerlingen die meer aankunnen (meerkunners en hoogbegaafden) bieden wij 1 dagdeel per week verrijking en verdieping met een uitdagend op hen afgestemd programma in de topklas.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Hiervoor is het schoolondersteuningsplan (SOP) geschreven Zie bijlage.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven