Levensbeschouwelijke basisschool Polsstok

EGoli 2 1103 AC Amsterdam

  • Schoolfoto van Levensbeschouwelijke basisschool Polsstok
  • Lezen met medewerkers van de ABN.
  • Ouders als educatief partners
  • Brede talentontwikkeling; samen zeilen

In het kort

Toelichting van de school

Polsstok verzorgt onderwijs op Levensbeschouwelijke grondslag. Hierbij nemen we de culturele en levensbeschouwelijke rijkdommen van de ouders en leerlingen als startpunt en ondersteunen en begeleiden we de ontwikkeling van de kinderen zodat zij aan het eind van hun Polsstokloopbaan proactieve wereldburgers (kunnen) zijn. Ouders en leerkrachten ondersteunen elkaar en werken samen als educatief partners aan de optimale ontwikkelingskansen voor de kinderen. Polsstok maakt daarbij gebruik van externe kennis, actuele ontwikkelingen en methodieken in een moderne (ICT) leeromgeving.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Polsstok telt per 1 mei 2021 340 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
302
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven