Mobiel

Reigersbos 313 1107 EZ Amsterdam

  • Schoolfoto van Mobiel
  • Schoolfoto van Mobiel
  • Schoolfoto van Mobiel
  • Schoolfoto van Mobiel

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Mobiel is een school waar kinderen samen leren, samen leven, samen spelen en samen werken. Kinderen, ouders en leerkrachten voelen zich verbonden met elkaar. Op Mobiel voelt ieder zich prettig en welkom. De letterlijke vertaling van mobiel = beweeglijk en dat past goed bij onze school. We zijn voortdurend in beweging om een goede bijdrage te kunnen leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, rekening houdend met de tijd en de maatschappij waarin ze leven. 

Onze visie op onderwijs is gebaseerd op de basisbehoeften van leerlingen: relatie (ik hoor erbij), competentie (ik kan het) en autonomie (ik kan het zelf).Het welbevinden van onze leerlingen vinden wij belangrijk en daarom werken wij als team aan een goede relatie met de kinderen. Een veilige en prettige sfeer zorgt ervoor dat onze leerlingen van en met elkaar kunnen leren en zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Op basisschool Mobiel stimuleren wij de groeimindset. Met de groeimindset durven leerlingen uitdagingen aan te gaan omdat ze weten dat als je iets voor het eerst doet, het best lastig kan zijn. Fouten maken en doorzetten horen erbij. Wij noemen foutjes, kansen om te leren en door veel te oefenen word je sterker en ergens steeds beter in. Een vraag die wij regelmatig stellen is:  “Wat was jouw beste fout vandaag..?” 

Plezier en presteren gaan bij ons hand in hand. Er is een voortdurende wisselwerking tussen de twee begrippen: presteren en plezier. Goede prestaties realiseren gaat veel beter als dat met plezier gebeurt (inzet, doorzettingsvermogen, samenwerken) en tegelijkertijd leveren goede prestaties weer plezier op voor de volgende stap (motivatie, zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid).

Er is bij ons op school ook aandacht voor het ontdekken van jouw eigen sterke kanten en talenten. Wij bieden daarom op school: technieklessen, digitale vaardigheidslessen, creatieve vorming en muzieklessen. Verder zijn er projecten met dans, sport en theater. 

Basisschool Mobiel wordt per augustus 2024 samengevoegd met IKC de Ster. Het komende schooljaar staat o.a. in het teken van het voorbereiden op deze samenvoeging.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Altijd in Beweging
  • Vreedzame School
  • Gezonde school
  • Groei mindset
  • Brede school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bs Mobiel is een kleine school met ruimte en aandacht voor ieder kind. Het heeft een fijn knus gebouw, dat ervaar je vooral als je binnen bent. Sinds juni 2019 hebben we een mooie voldoende gekregen van de inspectie en we bouwen ieder jaar verder aan deze fijne school. Bs Mobiel en IKC de Ster zullen per augustus 2024 samenvoegen tot een nieuwe school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
180
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven