Mobiel

Reigersbos 313 1107 EZ Amsterdam

  • Schoolfoto van Mobiel
  • Schoolfoto van Mobiel
  • Schoolfoto van Mobiel
  • Schoolfoto van Mobiel

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Mobiel is een school waar kinderen samen leren, samen leven, samen spelen en samen werken. Kinderen, ouders en leerkrachten voelen zich verbonden met elkaar. Op Mobiel voelt ieder zich prettig en welkom. De letterlijke vertaling van mobiel = beweeglijk en dat past goed bij onze school. We zijn voortdurend in beweging om een goede bijdrage te kunnen leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, rekening houdend met de tijd en de maatschappij waarin ze leven. 

Onze visie op onderwijs is gebaseerd op de basisbehoeften van leerlingen: relatie (ik hoor erbij), competentie (ik kan het) en autonomie (ik kan het zelf).Het welbevinden van onze leerlingen vinden wij belangrijk en daarom werken wij als team aan een goede relatie met de kinderen. Een veilige en prettige sfeer zorgt ervoor dat onze leerlingen van en met elkaar kunnen leren en zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Op basisschool Mobiel stimuleren wij de groeimindset. Met de groeimindset durven leerlingen uitdagingen aan te gaan omdat ze weten dat als je iets voor het eerst doet, het best lastig kan zijn. Fouten maken en doorzetten horen erbij. Wij noemen foutjes, kansen om te leren en door veel te oefenen word je sterker en ergens steeds beter in. Een vraag die wij regelmatig stellen is:  “Wat was jouw beste fout vandaag..?” 

Plezier en presteren gaan bij ons hand in hand. Er is een voortdurende wisselwerking tussen de twee begrippen: presteren en plezier. Goede prestaties realiseren gaat veel beter als dat met plezier gebeurt (inzet, doorzettingsvermogen, samenwerken) en tegelijkertijd leveren goede prestaties weer plezier op voor de volgende stap (motivatie, zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid).

Er is bij ons op school ook aandacht voor het ontdekken van jouw eigen sterke kanten en talenten. Wij bieden daarom op school: technieklessen, digitale vaardigheidslessen, creatieve vorming en muzieklessen. Verder zijn er projecten met dans, sport en theater. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven