Oecumenische basisschool De Catamaran

Bentinckstraat 78 1051 GN Amsterdam

Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Catamaran

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een teamlid afwezig is door ziekte of andere omstandigheden, worden de volgende stappen doorlopen: 

  1. De leerkracht met een (dan aanwezige) LIO-stagiair vervangt.
  2. Parttime leerkrachten worden gevraagd om in te vallen.
  3. De IB-er vervangt, indien dit past in haar werkzaamheden.
  4. Eventueel externe inzet via Dit is Wijs, De Verhalenfabriek, ZZP leerkracht of een bevoegde ouder.
  5. De kinderen worden verdeeld volgens het verdeelrooster met van tevoren klaar gelegd werk.

Indien een onderbouwgroep bemenst moet worden, worden de leerlingen niet verdeeld.

Wanneer alle voorgaande stappen niet kunnen of lukken, wordt er aan de ouders gevraagd hun kind thuis te houden. In hoge uitzondering zullen wij kinderen opvangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Muziek: Alle groepen krijgen alle groepen een half uur per week muziekles van een vakdocent van Muziekschool Amsterdam; er wordt gezongen, er worden muziekinstrumenten bespeeld, koor (bijvoorbeeld tijdens Pasen en Kerst).

Bewegingsonderwijs (gym): bij ons op school krijgen alle groepen gymles in een volledig ingerichte gymzaal. Alle groepen krijgen 2 keer per week gym van de gymleerkracht.

Handvaardigheid: In de groepen 1, 2 en 3 is er veel aandacht voor verschillende kunstvormen en technieken. Vanaf groep 4 krijgen alle groepen één keer per week handvaardigheid.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wereldoriëntatie is verwerkt in de thema's waarmee wij werken in de onderbouw.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wereldoriëntatie is verwerkt in onze methode Blink, welke sturend is in ons onderzoekend leren.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Naast onderstaande specialisten, zijn bij ons in school ook de volgende gediplomeerde specialisten structureel aanwezig:

ouder/kindadviseur

kinderfysiotherapie

faalangsreductietraining

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Basisschool De Catamaran heeft een oecumenisch karakter met nadruk op kunst & cultuur, waar de visie en het activiteitenprogramma van UniKidz goed bij aansluit.

UniKidz biedt op deze locatie peuteropvang in de vorm van halve dagen voor- en vroegschoolse educatie (VVE), oftewel voorschool aan.De UniKidz ontwikkelingsgebieden FitKidz, MindKidz, SoulKidz en SkillsKidz zorgen voor extra activiteiten op het programma waardoor de ontwikkeling extra wordt gestimuleerd.

Met de VVE-groepen voor 2- tot 4-jarigen slaat UniKidz in samenwerking met de basisschool een stevige brug naar het onderwijs.

Terug naar boven