Oecumenische basisschool De Catamaran

Bentinckstraat 78 1051 GN Amsterdam

Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Catamaran

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Catamaran heeft drie prachtige locaties: één op de Bentinckstraat in de Staatsliedenbuurt, één op de Fagelstraat in de Frederik Hendrikbuurt en locatie Landlust in Bos en Lommer. 

De locaties Fagelstraat en Bentinckstraat staan dicht bij elkaar. Op de Fagelstraat zit onze onderbouw (groep 1 t/m 4) en op de Bentinckstraat zit onze bovenbouw (groep 5 t/m 8). Op de locatie Landlust zit groep 1 tot en met 8.

De Catamaran is een oecumenische buurtschool en valt onder het bestuur van AMOS. 

Wij werken er hard aan om de allerbeste basis te bieden aan de kinderen uit onze buurt. Neem snel een kijkje op onze website en kom langs voor nadere kennismaking! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderzoekend leren
  • Vreedzame school
  • Fijne sfeer
  • Buurtschool
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Bentinckstraat zitten op 1 oktober 2020 184 leerlingen.

Op de Fagelstraat zitten op 1 oktober 2020 75 leerlingen.

Op de Landlust zitten nu op 1 oktober 2020 141 leerlingen. 

De stijging die zichtbaar is, heeft te maken met het samenvoegen van de locaties. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
247
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven