15e montessorischool van Maas en Waal

Uiterwaardenstraat 544 1079 AZ Amsterdam

  • Op onze gymzaal ligt een duurzaam groen dak.
  • Schoolfoto van 15e montessorischool van Maas en Waal
  • Getekend door een moeder van onze school: Chris Lily James, The Art of Gifting
  • Schoolfoto van 15e montessorischool van Maas en Waal
  • Middenin onze centrale hal staat deze prachtige kast voor KOO (kosmisch onderwijs en opvoeding)

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de 15e montessorischool van Maas en Waal. Wij zijn een school waar het echte montessorionderwijs met de montessorimaterialen wordt gecombineerd met de nieuwe inzichten van de 21e eeuw. Op onze school leren de kinderen zelfstandig, kritisch, creatief, individueel en ook samen leren. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • montessorionderwijs
  • basisvaardigheden op orde
  • veilig pedagogisch klimaat
  • zelfstandig en onderzoekend
  • enthousiast en kundig team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school zitten rond de 300 kinderen, bijna allemaal uit de buurt. Onze kinderen komen uit diverse gezinnen: sommigen met ouders uit andere landen, sommigen met ouders uit andere culturen, sommigen uit één-oudergezinnen. Onze school staat open voor ieder kind, ongeacht afkomst en religie. Kinderen stromen in als ze 4 jaar zijn. Dit gaat in Amsterdam volgens het gemeentelijke aannamebeleid, waarbij er in 3 termijnen per schooljaar kinderen kunnen worden aangemeld. Soms moeten wij loten, omdat er te veel kinderen zijn aangemeld en we niet genoeg plaatsen hebben. Gelukkig is er dan altijd een school in de buurt, die nog wel plaats heeft. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
280
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hebben op school een interne contactpersoon; Susan Peters s.peters@maas-waal.nl

Terug naar boven