Rembrandtparkschool

Orteliusstraat 28 1057 BB Amsterdam

  • Schoolfoto van Rembrandtparkschool
  • Schoolfoto van Rembrandtparkschool
  • Schoolfoto van Rembrandtparkschool
  • Schoolfoto van Rembrandtparkschool

Het team

Toelichting van de school


Ons team bestaat uit ervaren leerkrachten. Bij iedere groep is een aantal dagdelen per week een onderwijsassistente betrokken. Wij werken samen met muziekcentrum Aslan die wekelijks de theater en muzieklessen op onze school verzorgd.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De rijksoverheid en de lokale overheid geeft op grond van het leerlingenaantal een bepaalde hoeveelheid formatie (personeel). Ieder jaar maken wij op basis hiervan een formatieplan. Als er een leerkracht ziek wordt of afwezig is met een andere reden dan volgen we de volgende stappen om de leerkracht te vervangen:

1. We kijken of dit intern, binnen het team opgelost kan worden. Directie en intern begeleider gaan niet voor de groep. De schoolleider is ten alle tijden eindverantwoordelijk op het moment dat er een onbevoegde medewerker voor een groep staat (stagiaire, onderwijsassistente)

2. We doen een beroep op de Brede Selectie. De vervangingspoule van de Federatie Openbaar Onderwijs

3. We nemen contact op met De Verhalenfabriek, een invalpool. Invallers via deze invalpool bieden, in overleg, een eigen kunstzinnig programma aan.

4. We verdelen de leerlingen over andere groepen met eigen werk.

5. Omdat wij een kleine school zijn, is het verdelen van een groep soms een grote last voor de voortgang in de andere groepen. Bij uitzondering kan het voorkomen dat wij u vragen om uw kind thuis te houden. Kinderen van ouder(s) waarvoor dat echt niet mogelijk is, worden verdeeld over de andere groepen.

Hoe verder we gaan in het doorlopen van bovenstaande stappen, hoe minder wenselijk de situatie. Wij willen alle kinderen kwalitatief goed onderwijs geven, en op het moment dat wij intern geen vervanging kunnen vinden, komt de onderwijskwaliteit helaas onder druk te staan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit 8 leerkrachten, een vakdocent gymnastiek, een onderwijsassistente voor de groepen 1 t/m 3, een intern begeleider, een gastvrouw met o.a. administratieve taken en een waarnemend schoolleider.

Onze school heeft 4 groepen:

  • Twee groepen 1/2 (kleuters)
  • Een groep 3
  • Een combinatiegroep 4-5

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 wordt thematisch gewerkt. Taal-, spel- en rekenactiviteiten zijn betekenisvol en gerelateerd aan het thema. Daarnaast nodigen wij kinderen uit om hun creativiteit te gebruiken. Beeldende vorming gaat op de Rembrandtparkschool verder dan zomaar wat knutselen. Wij werken met MijnRapportfolio. Kleuters kiezen, samen met de leerkracht, foto's van werkjes en/of activiteiten die gekoppeld zijn aan te behalen leerdoelen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij hebben geen eigen gymzaal en maken gebruik van een nabijgelegen gymzaal. Het heen en weer lopen kost 30 minuten. Deze tijd is opgeteld bij de feitelijke uren bewegingsonderwijs.

In schooljaar 2021-2022 hebben wij nog geen leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 op onze school. Onze school groeit door de jaarlijkse instroom van 4-jarigen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school stelt zich, naast kwalificatie en socialisatie, ten doel om elk kind te ondersteunen in het ontwikkelen van (zelf)bewustzijn. Dit doen wij vanuit vertrouwen in een veilige omgeving. We geven kinderen ruimte om eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Een lesdag begint bij ons met een (kring) activiteit waarbij kinderen contact maken met zichzelf én contact maken met de ander. Yoga, mindfullness en meditatie maken deel uit van ons vaste curriculum. Wij reflecteren voortdurend op ons aanbod, verbeteren en stellen bij waar dat nodig is. Passend onderwijs willen wij niet zien als het labelen van kinderen. De focus moet vooral komen te liggen op het beantwoorden van de vraag: ‘Wat heeft dit kind, in zijn gezinssituatie en met deze vraag om extra aandacht van ons leerkrachten nodig?’ Het gaat beslist niet alleen om leerlingen die ergens moeite mee hebben. De onderwijsbehoeften van alle leerlingen wegen bij ons even zwaar. Wij willen hiermee benadrukken dat kinderen die makkelijk leren of hoogbegaafd zijn net zoveel recht hebben op extra aandacht als kinderen die moeite hebben met leren. Dat betekent dat we zoveel mogelijk afwegen of passend onderwijs voor het ene kind wel passend onderwijs is voor de andere kinderen. Die afweging zal bepalen of en hoe wij een kind op onze school kunnen begeleiden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Voorschool

De voorschool is een plek waar kinderen van 2 tot 4 jaar worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen. We werken samen aan de doorstroom naar groep 1 en 2.

Terug naar boven