Rembrandtparkschool

Orteliusstraat 28 1057 BB Amsterdam

Schoolfoto van Rembrandtparkschool

In het kort

Toelichting van de school

De Rembrandtparkschool biedt een veilige en inspirerende omgeving waarin elk kind gezien wordt, mag zijn wie hij is en de ruimte krijgt te worden wie hij wil zijn. Onze school heeft een focus op levenshouding, yoga, mindfulness en meditatie.

De school biedt goed onderwijs, veilige opvang en uitdagende naschoolse activiteiten. Alle activiteiten worden vanuit een gezamenlijke visie en missie uitgevoerd. 

Van daaruit werkt de school aan onderwijs, opvang en activiteiten waarin de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen centraal staat.

De Rembrandtparkschool organiseert geregeld voorlichtingsochtenden. Kijk voor data en verdere informatie op: aanvullen met website

Uw kind(eren) én u zijn van harte welkom op de Rembrandtparkschool!


 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • persoonsvorming
  • yoga, meditatie & mindfulness
  • executieve functies
  • moderne lesmethodes
  • onderwijs & opvang

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Om toegelaten te worden op DE Rembrandtparkschool in Amsterdam West, volgen wij de stedelijke afspraken zoals hieronder vermeld:

Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs 

De Amsterdamse schoolbesturen in het basisonderwijs, verenigd in het BBO (Breed Bestuurlijk Overleg) hebben in 2014 besloten tot invoering van een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid voor toekomstig vierjarigen. Vanaf 2015 verloopt op ruim 210 Amsterdamse basisscholen het aanmelden en plaatsen van toekomstige vierjarigen op dezelfde wijze. Dit stedelijk toelatingsbeleid is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, waarbij de gemeente Amsterdam een ondersteunende rol heeft. Op de website?schoolwijzer.amsterdam.nl?vindt u alle basisscholen in Amsterdam. Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief, de brochure ‘Naar de basisschool’ en een aanmeldformulier. Uw kind kan op elke Amsterdamse school aangemeld worden. Op het aanmeldformulier geeft u in volgorde uw scholen van voorkeur aan. Daarna levert u het formulier in op de school van uw eerste voorkeur. 

In het kort 

Als een kind 4 jaar wordt, kan het naar de basisschool. Wanneer het kind drie jaar is, ontvangen de ouders informatie over de aanmelding voor de loting en inschrijving op school. Ouders hebben daarna minimaal zes maanden de tijd om zich te oriënteren, scholen te bezoeken en hun kind aan te melden. Ouders melden hun kind vervolgens aan op de school van eerste keuze. Deze school registreert de aanmelding voor de loting in een centraal systeem. De ouder moet hierbij ook aangeven wat de tweede, derde en volgende keuze voor basisscholen is. De toewijzing gebeurt vervolgens automatisch op basis van de aangegeven voorkeuren en de voorrangsregels. Minimaal zes maanden voordat het kind naar de basisschool gaat, krijgen de ouders te horen op welke school een plaats voor hun kind is gereserveerd. Daarna kunnen zij hun kind inschrijven op deze school. De school kan in uitzonderlijke gevallen besluiten dat het niet aan de onderwijsbehoefte van een leerling kan voldoen en zal dan, in overleg, op zoek gaan naar een andere passende school. (Wet Passend Onderwijs)  

Voorrang op een school 

Ieder kind heeft voorrang op 8 scholen in de buurt waarvan minimaal 1 conceptschool. De voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van het kind en de basisschool. Wilt u een overzicht van uw voorrangsscholen? Vul uw postcode en huisnummer in op Amsterdam.nl/schoolwijzer voor een overzicht. 

Voorrangsregels 

Als de school voldoende plaatsen heeft voor het aantal aanmeldingen, dan wordt het kind automatisch geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan gelden er voorrangsregels.

Deze voorrangsregels zijn: 

  • Een broertje of zusje zit op de school van eerste keuze op het moment dat het kind vier jaar wordt;  
  • Het kind heeft een VVE-indicatie, gaat naar de voorschool die bij de school is aangesloten en heeft de school als voorrangsschool;  
  • Het kind zit op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de school van eerste keuze onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;  
  • De ouder van het kind is werkzaam op de school in een dienstverband voor onbepaalde tijd;  
  • Het kind heeft de school als voorrangsschool.    

Voor informatie over onze school kunt u ook terecht www.scholenopdekaart.nl en www.amsterdam.nl/schoolwijzer  

Contact gegevens Schoolwijzer Amsterdam: Website: http://bboamsterdam.nl/toelatingsbeleid/ Helpdesk:toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl Telefoon:020 251 8006 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
66
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven