Kindcentrum Catharina

Vechtstraat 88 1079 JN Amsterdam

  • Schoolfoto van Kindcentrum Catharina
  • Schoolfoto van Kindcentrum Catharina
  • Schoolfoto van Kindcentrum Catharina
  • Schoolfoto van Kindcentrum Catharina
  • Schoolfoto van Kindcentrum Catharina

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Catharina is een aantrekkelijke en levendige buurtschool voor de 'jonge Amsterdammer' in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Leerlingen worden door ons gestimuleerd om zelfbewust, slim, creatief, origineel, eerlijk en mondig te zijn. Wij leren onze leerlingen ‘onderzoekend te leren’. Dit doen we door hun talenten te benutten en hun metacognitieve vaardigheden te stimuleren. Wij werken gedifferentieerd, dagen kinderen uit en vergroten hun kennis in een veilige omgeving waarin kinderen zich gezien en gewaardeerd voelen. Op Kindcentrum Catharina bieden we betekenisvolle, uitdagende activiteiten in een uitdagende leeromgeving aan. Bij ons mag je zijn wie je bent. Dat is de basis voor verdere groei. Wij geven veel aandacht aan de basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen), waarbij wij hoge verwachtingen van onze leerlingen hebben. We staan borg voor een goed en veilig schoolklimaat. Wij monitoren voortdurend de resultaten van ons onderwijs en gebruiken deze gegevens om hen verder te laten ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • talentontwikkeling
  • continurooster
  • Kindcentrum
  • sportactief en gezond
  • Doe- en Denklab

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum Catharina heeft twee peutergroepen en 7 groepen vanaf groep 1/2 tot groep 8. De kleinschaligheid kenmerkt ons en we zijn hecht betrokken bij elkaar. De kleinschaligheid is ook terug te zien in onze groepen tussen de 17 en 24 leerlingenwaardoor er veel individuele aandacht is.

De prognose is dat het leerlingaantal de komende jaren licht stijgt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
126
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Professionele vakdocenten van Dynamo organiseren in het schoolgebouw de naschoolse activiteiten in de talententent-XL. In de talententent-XL vinden veel sportieve en creatieve activiteiten plaats, zoals meidenvoetbal; theater; kleuterdans; popkoor en percussie. Daarnaast volgen leerlingen workshops en kunnen zij ontspannen in onze Huiskamer.

Het is ook mogelijk gebruik te maken van de BSO die aangeboden wordt door Partou. Deze organisatie bevindt zich op 5 minuten loopafstand van de school. De kinderen worden door Partou van school opgehaald.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We hanteren onze protocollen conform deze afspraken. In sommige situaties wijken we hiervan af indien het systeem/de regels de school, de kinderen, de leraren hindert en niet de relatie en samenwerking en het leren bevordert.

Terug naar boven