De Botteloef

Overslag 1 1034 RR Amsterdam

  • De kinderen krijgen vanaf groep 5 wekelijks les op een instrument bij het Leerorkest (contrabas, dwarsfluit, bariton of viool).
  • Iedere dag is de bibliotheek geopend waar kinderen uit een rijk aanbod kunnen kiezen.
  • Het achterplein is recent vernieuwd waar de kinderen heerlijk kunnen spelen en klimmen
  • Op De Botteloef is een atelier ingericht waar de leerlingen van een vakdocent uiteenlopende lessen krijgen.
  • Schoolfoto van De Botteloef

In het kort

Toelichting van de school

In de Banne in Amsterdam-Noord staat onze school, De Botteloef. De school staat in een groene omgeving en heeft een kleinschalig karakter. Zo kunnen wij ieder kind goed leren kennen en persoonlijke aandacht geven.  

In ons fijne schoolgebouw, met overzichtelijke indeling, is volop ruimte om met kleine groepen kinderen te werken. Daarnaast hebben we een moderne bibliotheek, grote gymzaal en een podium waar we regelmatig opvoeringen houden. Er is een speciaal lokaal ingericht voor het Schrijflab, de muzieklessen en een atelier voor beeldende vorming. 

Op De Botteloef vind je alles onder een dak. We hebben een inpandige buitenschoolse opvang en voor de jongere kinderen een voorschool en kinderdagverblijf. 

.

Pluspunten De Botteloef

- Een kleinschalige buurtschool in een fijn, ruim gebouw en groene omgeving                                                                                                

- Breed kunst- & cultuurprogramma                                                                                                                                                            

- Inpandig Schrijflab, muzieklokaal en atelier

- Alles onder een dak; inpandig kinderdagverblijf, voorschool, buitenschoolse opvang, gymzaal, naschoolse lessen en huiswerkbegeleiding

- Gratis overblijf voor leerlingen van groepen 1 t/m 6

- Kosteloos naschoolse lessen en huiswerkbegeleiding bij het Leer- en Schrijflab

- Een positief leerklimaat, met gebruik van De Vreedzame School-methode

- Veel aandacht voor de basisvakken met gebruik van de nieuwste methodes en digitale middelen

- Engelse les vanaf groep 1

- Aandacht voor gezonde voeding en beweging: schoolfruit, extra gym, voedingslessen

- Talentontwikkeling op cognitief, sociaal-emotioneel, sportief en creatief gebied

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kunst & Cultuur
  • Aandacht
  • Durf
  • Eigenheid
  • Vreedzame School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
158
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussen schoolse opvang
Op de Botteloef is het overblijven voor de kinderen van groepen 1 t/m 6 gratis. Voor de groepen 7 en 8 betalen de ouders een vergoeding. Het overblijven vindt plaats onder toezicht van overblijfkrachten. 


Alles onder 1 dak
 
Op De Botteloef vindt u alles onder 1 dak. Wij werken vanuit pedagogisch standpunt samen met het kinderdagverblijf KSH, de voor- en naschoolse opvang KSH en de voorschool van KSH. Er is geregeld overleg tussen de partijen en er is een doorlopende pedagogische en didactische leerlijn richting het basisonderwijs gecreëerd, met als grote voordeel dat er een naadloze overstap is tussen de partijen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven