Montessori Basisschool de Regenboog

Woudrichemstraat 3 -5 1107 NE Amsterdam

  • Schoolfoto van Montessori Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool de Regenboog
  • Een meetproject met de hele school, van kleuters tot groep 8.
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool de Regenboog

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De aangeleverde gegevens van DUO laten zich in onderstaande grafieken niet eenvoudig lezen. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat ons schooladvies iets hoger dan de adviezen op basis van de eindtoetsscores. Uit rapportages over de schoolloopbaan van oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs blijkt dat de betrouwbaarheid van onze adviezen over meerdere jaren goed is (80-85%)
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In december 2016 is de school door de onderwijsinspectie bezocht voor een kwaliteitsonderzoek. De Regenboog heeft haar kwaliteit op orde.

De belangrijkste oordelen van de inspectie zijn:

. De school heeft een adequate zorgstructuur en leraren benutten de informatie uit de toetsen en observaties om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

. Het didactisch handelen voldoet aan de basiskwaliteit. Leerlingen werken taakgericgt, alleen of samen, zichtbaar betrokken aan hun opdrachten.

. De sfeer in de  school is prettig en veilig. Niet alleen geven de geledingen dit aan, het is ook waarneembaar tijdens het schoolbezoek.

. De school heeft voldoende eindresultaten, maar kan haar schooleigen doelen breder en ambitieuzer formuleren.

. De samenwerking met ouders en derden, bijvoorbeeld de voorschool, is goed en gericht op kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

. De school heeft een voldoende cyclisch systeem van kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur is goed. het team en de directie werken bewust en doelgericht aan hun eigen professionaliteit en de vormgeving en kwaliteitsv erhoging van hun montessorionderwijs.

Als bijlage is het volledige inspectierapport toegevoegd.

Terug naar boven