Montessori Basisschool de Regenboog

Woudrichemstraat 3 -5 1107 NE Amsterdam

  • Schoolfoto van Montessori Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool de Regenboog
  • Een meetproject met de hele school, van kleuters tot groep 8.
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool de Regenboog

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De aangeleverde gegevens van DUO laten zich in onderstaande grafieken niet eenvoudig lezen. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat ons schooladvies iets hoger dan de adviezen op basis van de eindtoetsscores. Uit rapportages over de schoolloopbaan van oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs blijkt dat de betrouwbaarheid van onze adviezen over meerdere jaren goed is (80-85%)
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven