Montessori Basisschool de Regenboog

Woudrichemstraat 3 -5 1107 NE Amsterdam

  • Schoolfoto van Montessori Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool de Regenboog
  • Een meetproject met de hele school, van kleuters tot groep 8.
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool de Regenboog

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof worden teamleden zo veel mogelijk intern vervangen. Indien dit niet mogelijk is wordt de vervangingspool van het bestuur ingeschakeld. Incidenteel wordt een beroep gedaan op een andere organisatie. Bij een kortdurend verlof heeft onze voorkeur  een invaller met een eigen project dat speciaal is ontwikkeld voor een bepaalde leeftijdsgroep in de basisschool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor bewegingsonderwijs is er een vakleerkracht waar kinderen van groep 3 t/m groep 8 tweemaal per week een uur les van krijgen. Voor muziek is er een docent die eenmaal per twee weken gedurende een jaar les geeft aan de kinderen van twee bouwen.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Iedere dag is er veel tijd voor spel, bewegen en werken. Kinderen ontwikkelen verschillende vaardigheden passend bij hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Spelen en leren zijn moeilijk van elkaar te scheiden. Er wordt gewerkt aan de lees- en rekenvoorwaarden, aan de grove en fijne motoriek, aan het zelfstandig werken en samen werken. Kinderen leren met concrete materialen, Montessori - en andere materialen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het montessorionderwijs heeft vrijstelling van het voeren van een vast rooster. Het door de overheid geleverde rooster, gaat uit van gescheiden vakken. De praktijk is anders. De kinderen werken voor een groot deel individueel aan hun ontwikkeling. De leraren gaan uit van gemiddelde tijden voor de vakken, maar wegen per kind af of de leertijd langer of korter moet zijn. Zo wordt er voor lezen gemiddeld vier uur per week in groep 3 en 4 aangehouden. Maar er zijn kinderen die meer tijd besteden aan lezen. Wanneer de school werkt aan het vakgebied Kosmisch Onderwijs en Opvoeding, zitten daar heel veel taalactiviteiten in. Informatie opzoeken, begrijpend lezen, overleggen, presenteren (in gesproken en geschreven woord), werkstukken maken. Maar ook de opdrachten voor beeldende vorming zitten verweven in de thema's en projecten.  De kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen per week 90 minuten bewegingsonderwijs van een vakdocent. De muzieklessen worden verzorgd door de leerkrachten, die worden ondersteund door een docent van de muziekschool.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Montessori-leerkrachten zijn opgeleid om passend onderwijs te geven en te kijken naar de ontwikkelingsbehoeftes van kinderen. Het goed observeren van kinderen en het organiseren van het  onderwijsaanbod voor heterogene groepen met drie jaarklassen behoort tot de basiscompetenties van onze leerkrachten. Voor kinderen van groep 3 en 4 die daarnaast extra ondersteuning nodig hebben voor taal is er een schakelklas. Daarnaast bied de school trainingen aan voor sociale competenties. Voor kinderen die om meer uitdaging vragen is er een plusklas. Voor het extra inoefenen van reken- en leesvaardigheden worden ouders ingeschakeld. Als de school niet de vereiste kennis en vaardigheden heeft is er een uitgebreid netwerk van deskundigen waar een beroep op gedaan kan worden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven