Kindcentrum Bekkers

Volendammerweg 160 1024 JR Amsterdam

 • Schoolfoto van Kindcentrum Bekkers
 • Schoolfoto van Kindcentrum Bekkers
 • Schoolfoto van Kindcentrum Bekkers
 • Schoolfoto van Kindcentrum Bekkers
 • Schoolfoto van Kindcentrum Bekkers

In het kort

Toelichting van de school

KINDCENTRUM BEKKERS: onderwijs, ontwikkeling en opvang voor kinderen van 1 tot 13 jaar

Waar kindcentrum Bekkers voor staat: 

 • werken aan een stevige basis om de wereld met vertrouwen tegemoet te treden
 • kinderen ontdekken hun talenten en de wereld door een breed lespakket
 • leerkrachten sturen op eigenaarschap zodat onze leerlingen verantwoordelijkheid kunnen dragen en hun eigen pad volgen
 • we stimuleren een nieuwsgierige en kritische houding die zelfvertrouwen geeft
 • we voeden op in gemeenschap: ouders sturen mee  


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Stevige basis
 • Talenten en wereld ontdekken
 • Eigenaarschap
 • Nieuwsgierig en kritisch
 • Opvoeden in gemeenschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school zitten ongeveer 190 leerlingen, verdeeld over 9 groepen.

Wij streven naar 25 leerlingen in een groep, in groep 1/2 20 leerlingen. Een groep heeft maximaal 2 leerkrachten. Daarnaast is aan iedere groep een eigen onderwijsassistent verbonden (3-5 dagdelen per week). 

Er is gedurende het schooljaar meestal plaats voor nieuwe leerlingen. Na een kennismakingsgesprek en overleg met de vorige school, zijn leerlingen eventueel welkom. Daarbij nemen we de groepssamenstelling en groepsgrootte in acht. In groep 8 nemen wij in principe geen leerlingen aan.  

Combiwel is onze partner op de voorschool, BSO en kinderdagverblijf. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school is een oefenplaats. Niet alleen voor taal en rekenen, ook voor samen leven en samen spelen. De Vreedzame School is een lesprogramma waarin we met elkaar leren om een goede groep te zijn. In een goede groep houden we rekening met elkaar, zijn we nieuwsgierig naar elkaar en helpen we elkaar. 

Terug naar boven