Professor H. Burgerschool

Jan Sluijtersstraat 5 1062 CJ Amsterdam

Schoolfoto van Professor H. Burgerschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

De ontvangen personeelsgegevens bieden geen goede weergave van de werkelijke situatie op de school. Lees de toelichting van de school.

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Overige leerjaren

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De leerlingen van de Professor Burgerschool hebben één gemeenschappelijk kenmerk: slechthorendheid. Op basis van audiologisch onderzoek is een gehoorverlies vastgesteld tussen 35 en 80 decibel bij het beste oor zonder gehoortoestel. De leerling is wat betreft de communicatie aangewezen op het gesproken Nederlands aangevuld met ondersteunende gebaren.   Er is sprake van een beperking in de onderwijsparticipatie die blijkt uit een leerachterstand of een zeer geringe communicatieve redzaamheid. Al onze leerlingen hebben een (zeer) intensieve begeleiding van de talige en communicatieve ontwikkeling nodig. Het is daarbij van essentieel belang dat de leerstof in veel gevallen gevisualiseerd wordt en ondersteund met gebaren wordt aangeboden. De leerlingen op onze school hebben een intelligentiequotiënt van minimaal 70. Daarnaast vormen onze leerlingen een afspiegeling van de Nederlandse bevolking.   

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven