Professor H. Burgerschool

Jan Sluijtersstraat 5 1062 CJ Amsterdam

Schoolfoto van Professor H. Burgerschool

In het kort

Toelichting van de school

De Professor Burgerschool is een openbare school voor speciaal onderwijs. Bij ons op school zijn leerlingen welkom, in de leeftijd van 2,5 tot 13 jaar. Ze zijn slechthorend of slechthorend functionerend en als gevolg daarvan kunnen zich op een of meer ontwikkelingsgebieden (spraak/taal, sociaal/emotioneel, cognitief, sensomotorisch en schoolse vaardigheden) achterstanden voordoen.Op onze school zitten ongeveer 65 leerlingen. Daarnaast worden ongeveer 30 slechthorende  leerlingen ambulant begeleid op (speciale) basisscholen in de regio. Binnen de school werken wij in drie verschillende bouwen; onderbouw (peuters, groep 1-2 en groep 3), middenbouw (groep 4 en 5) en bovenbouw (groep 6 t/m 8). En hebben wij een nauwe samenwerking met de Alexander Roozendaalschool.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Innovatief en betekenisvol onderwijs
  • Excellente school
  • Vignet Gezonde School
  • Rijke eigentijdse leeromgeving
  • Kunst en Cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Professor Burgerschool is een openbare cluster 2 school voor speciaal onderwijs. 

De leerkrachten van de Professor Burgerschool zijn gespecialiseerd in het lesgeven aan kinderen die slechthorend (SH) zijn. Voor alle kinderen geldt dat zij communicatief beperkt zijn. Daardoor kunnen veel van onze leerlingen niet goed begrijpen wat er gezegd wordt en/of zich niet goed uitdrukken. Dit heeft veel effect op de manier waarop zij deel kunnen nemen aan het onderwijs, hun communicatie en zelfredzaamheid. Communicatieve redzaamheid staat daarom centraal in ons onderwijs. We creëren een veilige omgeving, waarin leerlingen hun spraak en taal kunnen ontwikkelen. Om de leerlingen te ondersteunen, maken we veel gebruik van visuele hulpmiddelen, zoals foto’s, afbeeldingen, pictogrammen, klankgebaren, woordbeelden en gebaren of/wel Nederlands ondersteund met gebaren (NmG). 

Omdat kinderen zich vaak niet goed kunnen uitdrukken, geven wij ook veel extra aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen op onze school. Wij bieden adequaat onderwijs en specialistische hulp in een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
66
Landelijk gemiddelde
95

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?