Elisabeth Paulus-School

Zaandijkstraat 3 1013 VM Amsterdam

  • Schoolfoto van Elisabeth Paulus-School
  • Schoolfoto van Elisabeth Paulus-School
  • De school heeft een overdekte speelplaats. Dus altijd buitenspelen doen we gewoon. Ook bij code geel.
  • Schoolfoto van Elisabeth Paulus-School
  • Schoolfoto van Elisabeth Paulus-School

In het kort

Toelichting van de school


De school met de meeste buitenuren

De mooiste leslokalen vind je buiten. Van buiten leer je. Bijvoorbeeld wat ‘oneindig’ is door grassprietjes te tellen. Of dat sommige lieveheersbeestjes 5 stipjes hebben en anderen weer 7.

En dat het in de lente anders ruikt dan in de herfst.

Van buiten word je groot. Het nodigt je uit om je grenzen te ontdekken door te ravotten, te rennen en te klimmen.

Soms laat buiten je verbazen. Over wat de mensen zoal weggooien bijvoorbeeld. Maar ook over wat je van zwerfafval allemaal voor nieuws kunt knutselen. Buiten is dus minstens zo’n effectieve leermeester als binnen. Hebben wij even mazzel dat onze school pal aan het Westerpark ligt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • school met meeste buitenuren
  • professioneel en sterk team
  • gericht op kwaliteit
  • moderne leermiddelen
  • Engels/IPC/gym/handvaardigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
75
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken samen met Dynamo Amsterdam. Zij verzorgen onze buitenschoolse opvang. Het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerksters van Dynamo Amsterdam sluit aan bij het pedagogisch handelen van de leerkrachten van de Elisabeth Paulus school. We willen dat de kinderen zich gezien en gewaardeerd voelen. Dat zij zich onder schooltijd en ook na schooltijd thuis voelen in ons gebouw. Hierdoor durven zij zich zelf te zijn en zich verder te ontwikkelen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het veiligheidsplan van de school komen afspraken  met betrekking tot pesten ook aan de orde. Zie bijlage. 

Terug naar boven