Basisschool Het Wespennest

Werengouw 83 1024 NN Amsterdam

 • Ons nieuwe gebouw wordt opgeleverd in de zomer van 2021
 • Ons nieuwe gebouw wordt opgeleverd in de zomer van 2021
 • Ons nieuwe gebouw wordt opgeleverd in de zomer van 2021
 • Ons nieuwe gebouw wordt opgeleverd in de zomer van 2021

In het kort

Toelichting van de school

In deze schoolgids kunt u lezen waar basisschool Het Wespennest voor staat, wat we willen bereiken, hoe we dat doen, wat we daarvoor nodig hebben en welk resultaat dat oplevert. 

Het is de bedoeling dat deze schoolgids het gesprek over het onderwijs en het pedagogische klimaat op Het Wespennest tussen ouders en medewerkers op gang houdt. Aan het begin van elk nieuw schooljaar verschijnt hij op de website en wordt up to date gehouden op Vensters PO.  

Het Wespennest is een Jenaplanschool: een gemeenschap van kinderen, medewerkers én ouders.

Het is een gemeenschap die gericht is op het opvoeden van kinderen en de optimale ontwikkeling van  hun talenten en mogelijkheden. In die gemeenschap proberen alle teamleden ‘pedagogische situaties’  te creëren, dat wil zeggen omstandigheden waarin kinderen zich prettig voelen en hun leergierigheid  wordt geprikkeld. Op school is plaats voor kinderen van verschillende leeftijden, ontwikkelingsniveaus en culturele achtergronden. Alleen of samen met anderen nemen zij deel aan de vier basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs:

 • het gesprek,
 • het werk,
 • het spel en
 • de viering.   

Het vormgeven aan het Wespennest als Jenaplanschool is de opgave waar medewerkers én ouders, als de opvoeders van de kinderen, samen voor staan.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van het Wespennest. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. De school is echter meer dan haar resultaten die u in dit venster kunt vinden. Op onze website vindt u informatie over onze onderwijsvisie en de wijze waarop wij ons Jenaplan onderwijs vorm geven. Wij nodigen u van harte uit te kijken op www.hetwespennest.nl voor een volledig beeld van onze school.

Het Wespennest valt onder het schoolbestuur van ASKO. Algemene gegevens en verdere informatie over deze stichting kunt u vinden op ww.askoscholen.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Jenaplan
 • Gemeenschap
 • Brede ontwikkeling
 • Gesprek Spel Werk Viering
 • Stamgroepen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij streven er naar in elke groep (stamgroep en instructiegroep) maximaal 30 kinderen te plaatsen. Door het feit dat er soms kinderen uitstromen, doubleren of versnellen lukt dit niet altijd en verandert het totale leerlingaantal dus jaarlijks licht.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
226
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze website vindt u de organisaties voor naschoolse opvang die bij ons op school de kinderen ophalen. Zij verzorgen in de meeste gevallen ook de opvang in de vakanties en op studiedagen indien gewenst. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven