De Avonturijn

Rustenburgerstraat 236 1073 GK Amsterdam

Schoolfoto van De Avonturijn

In het kort

Toelichting van de school

Kwalitatief onderwijs vanuit rust, orde en regelmaat

Voor een onderwijsavontuur mag je bij de Avonturijn zijn. Een kleine, groeiende school in het hartje van de Pijp. Met hart voor de diversiteit die er in de buurt is. Met kwaliteit die allen in de buurt òf nodig hebben of goed kunnen benutten. Een ontwikkeling die monden doet openvallen. Met een didactische en pedagogische nieuwsgierigheid die bergen kan verzetten maar ook de steen in de beek kan zijn. Wij halen alles uit een leerling zodat de leerling gevuld kan raken. Vol met bagage die haar of hem in de toekomst in staat zal stellen zich verder te bekwamen, hoe die toekomst of gevraagde bekwaamheid er ook uit mag zien. Met ook warmte in het gebouw voor allen die er binnen komen. Met taal, rekenen, muziek, beeldende vorming, tablets, gymnastiek en nog veel meer in het vaandel. Ja, voor een onderwijsavontuur, dat goed afloopt, moet je bij de Avonturijn zijn.Een goede sfeer in de school is essentieel voor kwalitatief goed onderwijs. Op De Avonturijn leren kinderen hoe zij problemen op een goede manier onderling kunnen oplossen.Ook betrokken ouders zijn noodzakelijk voor een goede sfeer. Zij worden vaak uitgenodigd aan voorleesochtenden mee te doen en er is een ouderkamer, een ontmoetingsplek voor ouders. Zo werkt De Avonturijn samen met kinderen en ouders aan optimaal onderwijs, waar aandacht is voor elke leerling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rust, orde en regelmaat
  • Kleine klassen
  • Eke leerling krijgt aandacht
  • Snappet in groep 4 t/m 8
  • Sportieve gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven