De Bron

Van Beuningenstraat 141 1051 XM Amsterdam

Schoolfoto van De Bron

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij een gepland verlof is er mogelijk een collega of leerkracht uit de ASKO invalpool die de lessen overneemt. Ook maken we gebruik van de diensten van de Verhalenfabriek en van Lukida. Dit zijn organisaties die culturele dagprojecten verzorgen voor specifieke leeftijdsgroepen. 

Bij ziekte van een leerkracht proberen we de vervanging eerst met een externe vervanger te regelen, als dat niet lukt kijken we of we intern iets kunnen regelen. Als deze opties niet lukken worden de leerlingen verdeeld. 

In de tijd waarin het Corona virus een rol speelt is ook onderwijs op afstand realiseerbaar wanneer fysiek onderwijs op school door onvoldoende invallers niet lukt. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Bron werkt een professioneel en betrokken team aan goed onderwijs voor elke leerling. We hebben vooral leerstofjaargroepen op De Bron maar door de groei van de school is er gedurende de jaren ook een combinatiegroep ontstaan. 

In de kleutergroepen zitten kinderen uit groep 1 en 2 altijd bij elkaar. Zo kunnen de jongsten van de oudsten leren. En de oudsten leren op natuurlijke wijze om hulp te bieden.

Gedurende de week werken we bijvoorbeeld bij lezen groepsdoorbroken. Ook het onderwijs in de breintrein en het doe-lab is voor de kinderen die daaraan deelnemen groepsdoorbroken. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 bieden we de leerlingen een speels aanbod waarmee we werken aan grove en fijne motoriek, tekenontwikkeling, beginnende geletterdheid, tekenontwikkeling, ruimtelijke oriëntatie en tijdsoriëntatie enzovoorts.

We observeren de kinderen nauwlettend om hun ontwikkeling te volgen en te sturen. We bereiden ze voor op een soepele overgang naar groep 3 waarin ze schoolse vaardigheden nodig hebben. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Bron volgen we alle kinderen intensief. We hebben oog voor hun welbevinden, hun cognitieve en hun sociale ontwikkeling.We gebruiken voor al deze domeinen een leerlingvolgsysteem.

Onze leerkrachten zijn goed geschoold in de laatste onderwijskundige inzichten. Daarnaast kunnen zij een beroep doen op collega's die zich hebben ontwikkeld tot reken-, taal en leesspecialist.

Kennis van de ontwikkelingspsychologie is op onze school aanwezig bij de intern begeleider. Wij hebben veel aandacht voor de ontwikkeling van een positief groepsklimaat, ter ondersteuning van een goed leerklimaat.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven