De Bron

Van Beuningenstraat 141 1051 XM Amsterdam

Schoolfoto van De Bron

In het kort

Toelichting van de school

De Bron is een goede buurtschool in het hart van de Staatsliedenbuurt met een warme, open en betrokken sfeer.  Wij nemen verantwoordelijkheid voor een brede talentontwikkeling van onze kinderen. Naast de basisvakken krijgt ook de muzikale en beeldende ontwikkeling ruime aandacht.

De Bron nodigt kinderen en ouders uit: we nemen je mee bij de hand, we sluiten je in ons hart. We genieten van elkaar en bouwen aan vertrouwen. Ontdek met ons de wereld.

Ouders zijn betrokken bij de ontwikkeling van de school, bij het leren van de kinderen en bij gezamenlijke feesten en uitjes. Samen voeden we de kinderen op. Onze school zoekt verbinding met alle levensbeschouwingen die in onze gemeenschap aanwezig zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • oog voor ieder kind
  • goed onderwijs
  • uitnodigen en uitdagen
  • verantwoordelijkheid geven
  • vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Staatsliedenbuurt is in beweging. Door demografische ontwikkelingen is het leerlingenaantal de afgelopen jaren wisselend. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
196
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er zijn 5-6 organisaties voor buitenschoolse opvang die de kinderen bij ons op school komen halen. Zij verzorgen ook voorschoolse opvang en opvang tijdens studiedagen en vakanties. Daarnaast hebben we samen met alle scholen in de buurt een aanbod na school voor brede talentontwikkeling. Bijvoorbeeld streetdance, sportbuurtclub, knutselclub.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven