De Bron

Van Beuningenstraat 141 1051 XM Amsterdam

Schoolfoto van De Bron

In het kort

Toelichting van de school

De Bron is dé school voor wereldburgerschap. We werken aan een stevige basis voor iedere kind met voldoende bagage om een zelfstandige, verantwoordelijke en bewuste wereldburger te worden. Op De Bron krijgt uw kind de ruimte om zichzelf te zijn. We zijn allemaal gelijk maar niet hetzelfde.

Wij zijn een relatief kleine school en zien dit ook als een meerwaarde. De organisatie is overzichtelijk en er is een warme sfeer doordat leerlingen en leerkrachten van verschillende jaarlagen elkaar kennen.

Door in te spelen op de individuele behoeften van kinderen kunnen we het leren en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen optimaal beïnvloeden. De leerlingen raken betrokken bij hun eigen ontwikkeling door ze bewust te maken van hun individuele leerdoelen. Leerlingen gaan na welke vaardigheden en kennis ze al hebben en welke ze nog verder moeten ontwikkelen. Hiermee leren de kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • wereldburgerschap
  • zicht op het individuele kind
  • veilig pedagogisch klimaat
  • betrouwbaar en betrokken
  • eigenaarschap geven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Staatsliedenbuurt is in beweging. Het aantal gezinnen met jongere kinderen in onze wijk neemt de afgelopen jaren af. Dit zien we terug in ons leerlingenaantal. We zijn daarmee een relatief kleine school en zien dit ook als meerwaarde. De organisatie is overzichtelijk en er is een warme sfeer doordat  leerlingen en leerkrachten van verschillende jaarlagen elkaar kennen.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school gelden traditionele schooltijden met een middagpauze en op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij. Bijna alle kinderen maken tijdens de middagpauze gebruik van de tussenschoolse opvang. Onder begeleiding van ervaren overblijfvrijwilligers lunchen kinderen in het lokaal en na het eten spelen zij buiten.

De opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met ouders en Unikidz, Partou en Ikke & zo. Deze organisaties voor buitenschoolse opvang halen kinderen bij ons op.

In samenwerking met DOCK Westerpark bieden we verschillende naschoolse activiteiten aan. Kinderen kunnen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Op het gebied van kunst, muziek, sport enz.

Na schooltijd maken veel kinderen van onze school gebruik van het speelmateriaal van buitenspeelclub de Toverbal op het Boetzelaerplein.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven