Basisschool De Biënkorf

Mariëndaal 11 1025 BT Amsterdam

Schoolfoto van Basisschool De Biënkorf

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Naast de individuele scores van de schoolverlaters geeft het CITO ook een schoolscore. De afgelopen jaren concludeert het CITO dat onze kinderen, in vergelijking met scholen met een vergelijkbare populatie èn in vergelijking met het landelijk gemiddelde, boven gemiddeld scoren.

In schooljaar 2019-2020 is er vanwege COVID-19 geen Centrale Cito-eindtoets afgenomen. 
De toetsresultaten van de tussentijdse toetsen zijn in lijn met de toetsscores in andere schooljaren.

                                                                          

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden geanalyseerd en in de groepsoverzichten en groepsplannen verwerkt. De resultaten liggen boven de inspectienormen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Het geven van een schooladvies is altijd weer een serieuze zaak. Niet alleen de resultaten op de toetsen tellen mee maar ook het dagelijkse werk en vaak zijn het de werkhouding, inzet en zelfstandigheid van een kind die de doorslag geven. We betrekken ouders en kinderen zo optimaal mogelijk bij dit advies.
Amsterdam heeft een enorme verscheidenheid aan middelbare scholen, sommigen categoraal, andere met gemengde brugklassen en er zijn ook scholen met een heel brede brugklas. Waar nodig adviseren we ouders en kinderen te kiezen voor een bepaalde school of schooltype om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wijze waarop het kind zich ontwikkelt en de talenten die wij bij het kind hebben gezien en bevorderd.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven