Basisschool De Biënkorf

Mariëndaal 11 1025 BT Amsterdam

Schoolfoto van Basisschool De Biënkorf

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker, welkom op de Vensters PO pagina van De Biënkorf! 

De Biënkorf is een school voor Jenaplan/Ervaringsgericht Onderwijs. We zijn een levendige en actieve school met veel aandacht voor kunstzinnige vorming, zowel in de school: projecten en ateliers, als buiten de school: het bezoeken van musea, voorstellingen e.d.

Op De Biënkorf vinden we een goede en open sfeer belangrijk voor alle betrokkenen; de kinderen, de ouders en de leerkrachten.
Welbevinden en betrokkenheid zijn centrale begrippen in ons onderwijs. Deze begrippen zijn pijlers binnen het Ervaringsgericht Onderwijs (E.G.O.), een onderwijsconcept dat eind jaren 70 is ontstaan. Het E.G.O kent vele raakvlakken met het Jenaplanonderwijs, waar vieringen en kringen een belangrijke rol spelen. 

De schoolpagina biedt u inzicht in de resultaten van Basisschool De Bienkorf. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Op onze website vindt u informatie over onze onderwijsvisie en de wijze waarop wij ons Jenaplan onderwijs vorm geven. Wij nodigen u van harte uit te kijken op www.bienkorf.nl voor een volledig beeld van onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan / E.G.O.-school
  • spel, werk, gesprek en viering
  • welbevinden en betrokkenheid
  • competentie en verbondenheid
  • respect en solidariteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij streven er naar in elke groep maximaal 30 kinderen te plaatsen. Door het feit dat er soms kinderen uitstromen, door bouwverlenging of bouwversnelling lukt dit niet altijd en verandert het totale leerlingaantal dus jaarlijks licht.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
430
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze website vindt u de organisaties voor naschoolse opvang die bij ons op school de kinderen ophalen. Zij verzorgen in de meeste gevallen ook de opvang in de vakanties en op studiedagen indien gewenst. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven