Montessorischool Azalea

AZ 1: Azaleastraat 19 - 21 1032 BT Amsterdam

  • Lucas aan het werk met de rekenstokken geciombineerd met de cijfers en kralenstaafjes.
  • Milou en Noa werken op de gang samen aan een rekenproject 'getal en ruimte'. Zij hebben een maquette op schaal gemaakt.
  • Bij beide locaties van de school zijn elementen uit een natuurspeeltuin.
  • Het leesonderwijs maakt een belangrijk deel uit van het onderwijs. Op beide locaties is een bibliotheek.
  • Dide is bezig met een leeswerkje uit de middenbouw.

In het kort

Toelichting van de school

Montessorischool Azalea is een groeischool met op dit moment 16 groepen. We zijn op twee locaties gevestigd. We zitten op de Azaleastraat vlakbij het Noorderpark. Achter de school ligt een groen schoolplein met monumentale bomen en veel ontdek- en speelmogelijkheid. Het dependance, Azalea II genoemd, is op de Varenweg 6 gevestigd. 

De grootste kracht van onze school is de fijne en veilige sfeer waarbij we streven naar het echt zien en serieus nemen van onze leerlingen. De montessorivisie op de ontwikkeling van kinderen is onze basis. We werken met bevlogen leerkrachten, met enthousiaste kinderen en samen met betrokken ouders.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Samenwerking
  • Veiligheid en plezier in leven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een groeiende school en hebben op dit moment 16 klassen, verspreid over 2 locaties.

Montessoriklassen bestaan uitsluitend uit heterogene groepen. De leerlingen blijven drie jaar bij hun groepsgenoten in de klas.

Zij starten in een onderbouwgroep. Aan het eind van het jaar worden alle tweede groepers verdeeld over de verschillende middenbouwklassen en komen zij samen met een aantal vrienden in een klas met een 3-4-5 combinatie. Na de middenbouw worden alle leerlingen groep 5 samen met een aantal vrienden verdeeld over de verschillende bovenbouwklassen. Gedurende de drie jaren in de bouw blijft de groep samen.

Momenteel hebben we:

6 klassen met leerlingen uit groep 1 en 2

1 klas met groep 3 en 4 (uitzondering vanwege het aantal leerlingen groep 3 en 4)

5 klassen met groep 3, 4, en 5

4 klassen met groep 6,7 en 8.

De school groeit de aankomende jaren door tot maximaal 18 groepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
375
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Als school kiezen we ervoor om met traditionele schooltijden te werken. De locatie op de Azaleastraat start en eindigt een kwartier eerder dan de locatie op de Varenweg zodat ouders/ verzorgers en de opvang de mogelijkheid hebben om het brengen en halen van de kinderen op de twee locaties te combineren. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven