Jenaplanschool Atlantis

Schuitenhuisstraat 5 1069 WK Amsterdam

  • Jenaplanschool Atlantis staat in een groene omgeving en heeft een ruim en groen speelplein.
  • Samen leren - samen spelen
  • Ouders en kinderen verzorgen samen de tuinbakken om de school.
  • Om de school is veel ruimte met veel groen en fijne speelmogelijkheden.
  • Het kringgesprek is een belangrijke werkvorm.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De gegevens op deze pagina zijn afkomstig uit de oudertevredenheidsenquête van 2019-2020. Een vreemd jaar, want door de schoolsluiting ging in de tweede helft van het schooljaar alles anders dan anders. In schooljaar 2022-2023 hebben we opnieuw een tevredenheidspeiling gedaan onder ouders. De resultaten hiervan komen in het najaar van 2023 beschikbaar.

Wij zijn blij dat de peiling laat zien dat kinderen met veel plezier naar school gaan en zich veilig voelen op school.

Ouders gaven in 2019-2020 een duidelijk signaal dat zij meer verwachtten van de aansluiting van ons onderwijs op de behoeften van hun kind. En de school kan kinderen nog meer uitdagen om zich ten volle te ontwikkelen. Deze adviezen van ouders nemen wij graag ter harte en nemen wij als aandachtspunten mee in onze plannen.


Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven