Jenaplanschool Atlantis

Schuitenhuisstraat 5 1069 WK Amsterdam

  • Jenaplanschool Atlantis staat in een groene omgeving en heeft een ruim en groen speelplein.
  • Samen leren - samen spelen
  • Ouders en kinderen verzorgen samen de tuinbakken om de school.
  • Om de school is veel ruimte met veel groen en fijne speelmogelijkheden.
  • Het kringgesprek is een belangrijke werkvorm.

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool is een belangrijke periode in het leven van uw kind en u. Natuurlijk wilt u een school kiezen die past bij uw kind en bij wat u belangrijk vindt in de ontwikkeling van uw kind. 

Met de informatie die wij op deze pagina's geven, willen wij u een beeld geven van hoe het onderwijs er op Atlantis uit ziet. Ook krijgt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van ons als school. U ziet cijfers en feiten en de toelichtingen die wij daarbij geschreven hebben. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school. 

Deze informatie vertelt een deel van het verhaal over onze school. Daarnaast nodigen wij u uit om een bezoek te brengen aan Jenaplanschool Atlantis, zodat u de sfeer kunt proeven, teamleden kunt ontmoeten en van kinderen kunt horen hoe het is om een leerling te zijn op onze school. Op de website vindt u nog meer informatie over onze school en kunt u zien wanneer onze informatie-ochtenden zijn. U bent van harte welkom!

website: http://jenaplanschooldeatlantis.nl/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Spelend en onderzoekend leren
  • Plezier
  • Aandacht
  • Verbinding
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Atlantis is een kleine school, waarin kinderen, ouders en teamleden elkaar kennen en samen werken aan een fijne omgeving. De meeste kinderen wonen in de directe omgeving van de school. Sommige kinderen komen van wat verder weg, bijvoorbeeld omdat hun ouders bewust gekozen hebben voor onze manier van werken of omdat het gezin tussentijds verhuisd is en de kinderen graag op Atlantis bleven. 

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Komt u gerust een keer kijken op basisschool Atlantis. Een van de teamleden geeft u uitleg over hoe wij werken en leerlingen leiden u rond. Zo krijgt u een goed beeld van de werkwijze en de sfeer op Atlantis. En wij vinden het heel leuk om onze school te laten zien!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
142
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen.

Basisschool Atlantis hanteert een continurooster. Dat wil zeggen dat alle kinderen op school overblijven. Zij eten hun lunch in de stamgroep met hun leerkracht, daarnaast spelen zij buiten onder toezicht van teamleden en overblijfkrachten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven