Jenaplanschool Atlantis

Schuitenhuisstraat 5 1069 WK Amsterdam

  • Jenaplanschool Atlantis staat in een groene omgeving en heeft een ruim en groen speelplein.
  • Samen leren - samen spelen
  • Ouders en kinderen verzorgen samen de tuinbakken om de school.
  • Om de school is veel ruimte met veel groen en fijne speelmogelijkheden.
  • Het kringgesprek is een belangrijke werkvorm.

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool is een belangrijke periode in het leven van uw kind en u. Uw kind gaat elke dag 5,5 uur naar school en daarmee is de school een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Natuurlijk wilt u een school kiezen die past bij uw kind en bij wat u belangrijk vindt in de ontwikkeling van uw kind. Schoolvensters kan u helpen bij het maken van de keuze voor een (basis)school.  U vindt er informatie van verschillende scholen bij elkaar, zodat u scholen kunt vergelijken.

Met de informatie die wij op deze pagina's geven, willen wij u een beeld geven van hoe het onderwijs er op Atlantis uit ziet. Ook krijgt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van ons als school. U ziet cijfers en feiten en de toelichtingen die wij daarbij geschreven hebben. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school. 

Deze informatie vertelt een deel van het verhaal over onze school. Daarnaast nodigen wij u uit om een bezoek te brengen aan Jenaplanschool Atlantis, zodat u de sfeer kunt proeven, teamleden kunt ontmoeten en van kinderen kunt horen hoe het is om een leerling te zijn op onze school. Op de website vindt u nog meer informatie over onze school en kunt u zien wanneer onze informatie-ochtenden zijn. U bent van harte welkom!

website: http://jenaplanschooldeatlantis.nl/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan
  • Goede sfeer
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Betekenisvol leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren is het leerlingenaantal van Jenaplanschool Atlantis wat gedaald. Er was voor 2018 sprake van een wisseling van directie die voor onrust zorgde, waardoor de tevredenheid van ouders daalde. Gelukkig ligt die periode achter ons. De huidige directie heeft samen met teamleden en ouders hard gewerkt aan het herstel van de rust en verbetering van het onderwijs. Ouders, kinderen en teamleden gaan met plezier naar school en zijn trots op Atlantis!

De onderbouw bestaat uit twee groepen en heeft voldoende ruimte om kinderen te kunnen plaatsen.

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Komt u gerust een keer kijken op Jenaplanschool Atlantis. Een van de teamleden geeft u uitleg over hoe wij werken en leerlingen leiden u rond. Zo krijgt u een goed beeld van de werkwijze en de sfeer op Atlantis. En wij vinden het heel leuk om onze school te laten zien!

Voor kinderen tot 4 jaar geldt het stedelijke toelatingsbeleid. Ouders ontvangen van de gemeente een aanmeldingskaart voor de basisschool. Hierop kunnen zij hun voorkeur voor meerdere scholen aangeven. Dit ingevulde formulier levert u in bij de school van eerste voorkeur. Hier wordt het verwerkt in een centraal inschrijfsysteem en u hoort uiterlijk vijf maanden voordat uw kind vier wordt, op welke school uw kind is geplaatst. Meer informatie over het stedelijk toelatingsbeleid vindt u op de website van de Gemeente Amsterdam (www.amsterdam.nl)

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen.

Jenaplanschool Atlantis hanteert een continurooster. Dat wil zeggen dat alle kinderen op school overblijven. Zij eten hun lunch in de stamgroep met hun leerkracht, daarnaast spelen zij buiten onder toezicht van teamleden en overblijfkrachten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven