IKC Het Talent

Notweg 36 1068 LL Amsterdam

  • Schoolfoto van IKC Het Talent
  • Schoolfoto van IKC Het Talent
  • Schoolfoto van IKC Het Talent
  • Schoolfoto van IKC Het Talent
  • Schoolfoto van IKC Het Talent

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De Oudertevredenheidsenquête is door 25% van de ouders ingevuld. Helaas is daarmee de betrouwbaarheidsdrempel niet gehaald. Desalniettemin heeft de school, door het intensieve contact met ouders, een goed beeld van de tevredenheid over de school en de aandachtspunten die ouders ons in gesprekken meegeven. Deze komen overeen met het beeld van de respondenten van de enquête. De school zal deze punten zorgvuldig analyseren en waar mogelijk aanpakken.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven