Oecumenische basisschool Nelson Mandela

Laing's Nekstraat 44 1092 GX Amsterdam

  • Ons nieuwe schoolgebouw aan de Laing's Nekstraat 44
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Nelson Mandela
  • De Nelson Mandela werkt met het organisatiemodel voor adaptief onderwijs van VierKeerWijzer.
  • De Mandela biedt ook voltijds hoogbegaafden onderwijs aan leerlingen van groep 6 t/m 8.

In het kort

Toelichting van de school

Oecumenische basisschool: Nelson Mandela, voor de sterren van de Toekomst!

De Nelson Mandela is een echte buurtschool met een schitterend nieuw schoolgebouw, gelegen in een prachtige binnentuin, aan de Laing's Nekstraat 44 in de Amsterdamse Transvaalbuurt. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Nelson Mandelaschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Voor meer informatie: www.NelsonMandelaschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Meervoudige intelligentie
  • Vreedzame school
  • AMOS UnIQ
  • Lerende organisatie
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven