IKC Frankendael

Laing's Nekstraat 44 1092 GX Amsterdam

  • Ons nieuwe schoolgebouw aan de Laing's Nekstraat 44
  • Onze school heeft twee klassen voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Zoals u kunt aflezen uit de grafiek, scoort onze school op het landelijk gemiddelde. We zijn blij dat onze leerlingen ons met deze score waarderen. 
Tevredenheid
8,8

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij bespreken de uitkomsten van de tevredenheidspeiling binnen het team en het MT. Aandachtspunten worden opgenomen in de jaarplannen. 
Tevredenheid
7,5

Terug naar boven