IKC Frankendael

Laing's Nekstraat 44 1092 GX Amsterdam

  • Schoolfoto van IKC Frankendael
  • Schoolfoto van IKC Frankendael
  • Schoolfoto van IKC Frankendael

In het kort

Toelichting van de school

Per 01-08-2021 is op deze locatie gestart: IKC Frankendael

Een doorgaande pedagogische leerlijn van 0 t/m 12. Kinderen kunnen instromen op kinderopvang en als vierjarige doorstromen naar de basisschool. Integraal Kind Centrum Frankendael is een locatie van basisschool Frankendael op de Hogeweg. 

Op deze website kunt u gemakkelijk scholen vergelijken met elkaar. De website van Scholen op de Kaart maakt gebruik van objectieve gegevens van onder ander DUO. Wij wensen u veel leesplezier en hopelijk tot snel op IKC Frankendael

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ondernemend
  • Betrokken
  • Ontwikkeling
  • Veilig
  • Stimulerend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aantal leerlingen:

Doordat onze AMOSunIQ leerlingen administratief op een andere locatie waren toegevoegd, lijkt het alsof ons leerlingaantal sterk is afgenomen. In schooljaar 2022-2023 worden deze aantallen leerlingen weer aan ons toegevoegd en is ons leerlingaantal stabiel. Veel van onze leerlingen stromen in via het kinderdagverblijf waar wij als Integraal Kind Centrum intensief mee samenwerken. Deze instroom is ook stabiel. 

Onze leerlingen en ons onderwijs

Onze leerlingen zijn de wereldburgers van morgen. En die wereld verandert sneller dan ooit. Robotisering, digitalisering, een economie gebaseerd op innovatie. Het zijn maar enkele ontwikkelingen die enorme gevolgen zullen hebben voor het leven van onze kinderen in de toekomst. Wat betekent het principe van “een leven lang leren” voor de wijze waarop wij ons onderwijs aanbieden? Welke competenties zijn nodig om mee te kunnen in de snelheid van het leven in 2030? Creativiteit, flexibiliteit, goed in samenwerken, in staat zijn om je je een weg te banen in het gigantische informatieaanbod, dat zijn enkele veelgenoemde noodzakelijke competenties. Om een actieve rol in de maatschappij en in ons Amsterdam te hebben, zijn daarom andere vaardigheden nodig dan twintig jaar terug. Daarnaast moet de basis (taal, rekenen) ook op orde blijven. Als AMOS zetten wij ons in om die vaardigheden bij onze kinderen en bij ons zelf te blijven ontwikkelen. Op die manier kunnen wij écht impact maken in de levens van onze leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
51
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onderwijstijd:

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen.

Vrijstelling: 

Wilt u niet dat uw kind aan bepaalde onderwijsactiviteiten meedoet? Dan kunt u de directeur vragen om vrijstelling. Zo’n verzoek wordt alleen bij hoge uitzondering gehonoreerd. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, dan geeft de directeur aan welke vervangende onderwijsactiviteiten voor uw kind zullen worden georganiseerd. Voor verder vrijstelling van het onderwijs verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale veiligheid:

Als school spannen wij ons dagelijks in om de veiligheid van onze leerlingen en collega's te waarborgen. Daarom werken wij volgens de methodiek van de Vreedzame School, gebruiken een sociaal veiligheidsplan waar ons anti-pestprotocol een vast onderdeel van is. sociale veiligheid is een uitkomst van ons gestructureerde aanbod en monitoring. 

Wij monitoren en volgen sociale veiligheid van onze leerlingen m.b.v. een jaarlijkse meting m.b.v. de methodiek van Hart & Ziel en de peiling van Vensters. De metingen gebruiken wij om passende interventies door te voeren als dat noodzakelijk is. De resultaten van de metingen publiceren wij op onze website. Terugkijkend op de resultaten zien wij dat leerlingen zich veilig voelen op school. 

Ons anti-pestprotocol is te lezen op onze website. Hierin geven wij aan bij wie leerlingen terecht kunnen, hoe wij inzetten op preventie, maar ook aangeven hoe wij omgaan als pesten onverhoopt toch plaatsvindt. 

Terug naar boven