Islamitische Basisschool Al Jawhara (de Parel)

Sumatraplantsoen 15 1095 HW Amsterdam

  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Jawhara (de Parel)
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Jawhara (de Parel)
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Jawhara (de Parel)
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Jawhara (de Parel)

In het kort

Toelichting van de school

IN DE NAAM VAN ALLAH DE ERBARMER, DE MEEST BARMHARTIGE 

De lof is aan Allah. Wij prijzen Allah en vragen Zijn hulp en vergiffenis. Wij getuigen dat er geen godheid is dan Allah en wij getuigen ook dat Mohammed (Allahs vrede en zegeningen zij met hem) Zijn dienaar en Zijn Gezant is.

De directie van IBS Al Jawhara presenteert u onze Schoolvensters. Zo willen we onze school een ‘openvenster’ bieden en nodigen we u uit om bij ons naar binnen te kijken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Islamitisch
  • Vreedzaam
  • Passend onderwijs
  • Boeiend onderwijs
  • Opbrengstgericht onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door de enorme groei heeft de school een dislocatie op Ambonplein 59 Amsterdam-Oost gekregen. Het aantal leerlingen is momenteel gestegen naar 341. Het komend schooljaar verwacht de school nog meer leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
324
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Leerlingvervoer:

Stichting Vervoer As-Siddieq beschikt over een aantal busjes. Als u uw kind met een schoolbusje wilt laten vervoeren, kunt u contact opnemen met de heer Mustafa Geneidi  (voorzitter).

Naschoolse activiteiten (NSA):

Er zijn drie cycli in een school jaar. Per cyclus zijn er drie á vier verschillende activiteiten voor groepen 1 t/m 6.Sommige activiteiten vinden buiten de school plaats. Indien de activiteit buiten de school plaatsvindt, worden de kinderen gebracht en gehaald. Begintijd 14.30 uur. De eindtijd kan variëren per activiteit van 16:15 t/m 17:00 uur. De activiteiten zijn gratis en duren acht tot tien weken en vinden eens per week plaats. Maximaal aantal kinderen dat mag deelnemen aan een activiteit varieert van acht tot vijftien kinderen. Afhankelijk van de activiteit vindt er een afsluiting plaats in de vorm van een presentatie of tentoonstelling.

Schoolzwemmen:

Schoolzwemmen is een verplicht lesonderdeel! De jongens en meisjes  van groep 5 zwemmen gescheiden. Het zwemmen vindt plaats op de zaterdag in het Sloterparkbad. De lessen worden gegeven volgens de Japanse methode: 10 lessen van elk drie uur. Op deze wijze wordt door de zwemleiding het A-diploma gegarandeerd.

Lichamelijke opvoeding:

Vanaf groep 5 gymmen meisjes en jongens apart. De gymlessen worden gegeven doorvakleerkrachten. De gymlessen van groep 3 t/m 8 vindt plaats in de gymzaal van basisscholen in de buurt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven