Islamitische Basisschool Al Yaqoet (de Robijn)

Wildrijkstraat 2 1024 CL Amsterdam

  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Yaqoet (de Robijn)
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Yaqoet (de Robijn)
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Yaqoet (de Robijn)
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Yaqoet (de Robijn)
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Yaqoet (de Robijn)

In het kort

Toelichting van de school

IN DE NAAM VAN ALLAH DE ERBARMER, DE MEEST BARMHARTIGE 

De lof is aan Allah. Wij prijzen Allah en vragen Zijn hulp en vergiffenis. Wij getuigen dat er geen godheid is dan Allah en wij getuigen ook dat Mohammed (Allahs vrede en zegeningen zij met hem) Zijn dienaar en Zijn Gezant is.

De directie van IBS Al Yaqoet presenteert u onze Schoolvensters. Zo willen we onze school een ‘openvenster’ bieden en nodigen we u uit om bij ons naar binnen te kijken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Openstaan voor elkaar
  • Zorgzaamheid en liefde
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Al Yaqoet is in schooljaar 2018-2019 definitief gehuisvest in Wildrijkstraat 2.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
285
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Leerlingvervoer:

Stichting Vervoer As-Siddieq beschikt over een aantal busjes. Als u uw kind met een schoolbusje wilt laten vervoeren, kunt u contact opnemen met de heer Mustafa Geneidi  (voorzitter).

Naschoolse activiteiten (NSA):

In samenwerking met Stichting Wijsneus wordt er na schooltijd activiteiten georganiseerd. De coördinatie van deze activiteiten ligt bij juf Najla.     

Er zijn drie cycli in een schooljaar.
Per cyclus zijn er vier á vijf  verschillende activiteiten voor groepen 1 t/m 8.
Sommige activiteiten vinden buiten de school plaats.
Indien de activiteit buiten de school plaatsvindt, worden de kinderen gebracht.
De activiteit begint om 14.45 u.  De eindtijd kan variëren per activiteit van15.45-16.00 uur.
Voor de activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 5,00. De activiteiten duren acht tot tien weken en vinden eens per week plaats.
Het maximaal aantal kinderen dat mag deelnemen aan een activiteit varieert van tien tot twaalf kinderen.
Afhankelijk van de activiteit vindt er een afsluiting plaats in de vorm van een presentatie of tentoonstelling; ouders worden uitgenodigd voor de afsluiting.

Schoolzwemmen:

Schoolzwemmen is een verplicht lesonderdeel! De jongens en meisjes  van groep 5 zwemmen gescheiden. Het zwemmen vindt plaats op de zaterdag in het  Sloterparkbad. De lessen worden gegeven volgens de Japanse methode: 10 lessen van elk drie uur. Op deze wijze wordt door de zwemleiding het A-diploma gegarandeerd.

Lichamelijke opvoeding:

Vanaf groep 5 gymmen meisjes en jongens apart. De gymlessen worden gegeven door vakleerkrachten. De gymlessen van groep 3 t/m 8 vindt plaats in de gymzaal van basisscholen in de buurt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

geen toelichting

Terug naar boven