Amsterdam International Community School (AICS)

A.J. Ernststraat 1179 1081 HL Amsterdam

  • Schoolfoto van Amsterdam International Community School (AICS)
  • Schoolfoto van Amsterdam International Community School (AICS)
  • Schoolfoto van Amsterdam International Community School (AICS)
  • Schoolfoto van Amsterdam International Community School (AICS)

In het kort

Toelichting van de school

The AICS offers high quality, accessible, community-based international learning for foreign students who will only be spending a few years in the Netherlands, as well as for Dutch students who need to be educated in an international school to ensure continuity of education. The language of instruction is English.

Our School Guide and other relevant information can be found on our website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Community Based Learning
  • Intl Primary Curriculum
  • Inquiry Based Learning
  • Diversity
  • Integrity

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

All classes at the AICS have a maximum of 22 students. In order to ensure an optimal learning environment for our students the profile of class groups at the AICS is guided around the principles of mixed ability levels, social/emotional and learning diversity requirements, English language ability level and gender balance.

We currently have a total of 1069 primary students. This number can deviate from the number in the chart, because our students enroll throughout the year.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1040
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven