Montessori Kind Centrum Zeeburgereiland

Faas Wilkesstraat 451 1095 MD Amsterdam

  • Schoolfoto van Montessori Kind Centrum Zeeburgereiland
  • Schoolfoto van Montessori Kind Centrum Zeeburgereiland
  • Schoolfoto van Montessori Kind Centrum Zeeburgereiland
  • Schoolfoto van Montessori Kind Centrum Zeeburgereiland
  • Schoolfoto van Montessori Kind Centrum Zeeburgereiland

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Montessori Kindcentrum Zeeburgereiland

Wij bieden avontuurlijk en inspirerend onderwijs in een harmonieuze omgeving met ruimte voor diversiteit.

"Buiten de lijntjes ligt je toekomst!"  

Montessori Kind Centrum Zeeburgereiland is een kindcentrum in een relatief nieuwe wijk. Binnen ons centrum staat de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar centraal. Hier bouwt een enthousiast team aan eigentijds Montessori onderwijs. Nieuwe technologieën spelen een steeds grotere rol in de maatschappij. Wij creëren een eigentijds aanbod door het combineren van montessorimaterialen met moderne lesmethodes, waarbij we gebruik maken van digitale middelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Help me het zelf te doen
  • Harmonieus
  • Leren van en met elkaar
  • Heterogene groepen
  • Diversiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

MKC Zeeburgereiland is in 2013 begonnen in een wijk waar bijna nog geen woning stond. De wijk groeit en de school groeit mee. We vieren dit schooljaar ons 10-jarig jubileum. Momenteel heeft de school 14 groepen en de capaciteit om door te groeien naar 17 groepen. Doordat we een jonge school zijn, is er een verschil in het aantal leerlingen per leerjaar. Ons huidige leerlingaantal is 330. We zijn een gemengde school, met kinderen van allerlei nationaliteiten en afkomst. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
319
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het eerste aanspreekpunt voor ouders is de leerkracht. Zit je met vragen of onduidelijkheden over het onderwijs aan je kind dan kun je via de mail of de app een afspraak maken met de leerkracht. Soms is er behoefte aan meer expertise om mee te denken. In dat geval schuift de intern begeleider aan. Gaat het om het welbevinden van het kind dan kan ook de ouder-en kind adviseur aanschuiven. Met elkaar stellen we een begeleidingsplan op dat regelmatig geëvalueerd wordt. 

De mailadressen van de leerkrachten zijn opgebouwd uit volledige voor- en achternaam@mkczbe.nl.

De intern begeleiders zijn bereikbaar via: liannevanroermund@mkczbe.nl (jonge kind) of annemariejongkoen@mkczbe.nl  (oudere kind)

De ouder-kind adviseur, Levi Tielkes, is bereikbaar via: l.tielkes@oktamsterdam.nl/ 06 - 34 61 83 69

Voor algemene vragen, vragen over het beleid, of bij klachten kun je een gesprek aanvragen met de directie: directie@mkczbe.nl

Alle e-mailadressen van de teamleden zijn terug te vinden op onze website onder team en in de app onder de tegel informatie-onderwijs.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven