De Odyssee

Cycladenlaan 2A 1060 LW Amsterdam

 • De echte wereld halen wij binnen
 • Sportieve prestaties van de groepen 4 t/m 8
 • We gaan op reis. Het vliegtuig brengt ons naar...
 • We gaan op zoek naar antwoorden door een goede onderzoeksvraag te stellen.
 • Ons gebouw in een mooie groene omgeving aan de rand van de wijk De Aker

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Odyssee. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Ontwikkelingsgericht onderwijs
 • Zelfvertrouwen
 • Nieuwsgierig
 • Samenwerken
 • Wijs de wereld in

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Odyssee is een gevestigde naam in de buurt met een stabiel leerlingaantal. In schooljaar 19/20 is er sprake van een lichte daling doordat er drie groepen 8 onze school hebben verlaten aan het einde van schooljaar 2018/2019. Op de teldatum van 1 oktober 2019 waren we met 436 leerlingen. In de loop van het schooljaar zijn er voldoende kleuters bijgekomen en zaten we tegen de zomervakantie (juli 2020) weer op 20 groepen en ongeveer 480 leerlingen. 

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Bezoekt u dan een van onze informatie ochtenden. U kunt zich aanmelden bij onze administratief medewerkster, Roxanne.Dalenberg@amosonderwijs.nl.

Voor kinderen tot 4 jaar geldt het stedelijke toelatingsbeleid. Ouders ontvangen van de gemeente een aanmeldingsbrief voor de basisschool. Hierop kunnen zij hun voorkeur voor meerdere scholen aangeven. Dit ingevulde formulier levert u in bij de school van eerste voorkeur. Hier wordt het verwerkt in een centraal inschrijfsysteem en u hoort uiterlijk vijf maanden voordat uw kind vier wordt, op welke school uw kind is geplaatst. Meer informatie over het stedelijk toelatingsbeleid vindt u op de website van de Gemeente Amsterdam (www.amsterdam.nl)


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
427
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen.

Op de Odyssee hebben wij een continurooster op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De kinderen hebben school van 8.30 tot 14.30 uur. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school overblijven op deze dagen. Ze eten hun lunch met de leerkracht in de klas. Daarna of ervoor speen de kinderen buiten onder het toezicht van een externe partij (Brood en spelen).

Op woensdag hebben de kinderen school van 8.30 uur tot 12.15 uur.

Opvang tijdens schoolvakantie wordt door de externe opvangorganisaties geregeld waar ouders een contract mee hebben.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven