De Odyssee

Cycladenlaan 2A 1060 LW Amsterdam

 • De echte wereld halen wij binnen
 • Sportieve prestaties van de groepen 4 t/m 8
 • We gaan op reis. Het vliegtuig brengt ons naar...
 • We gaan op zoek naar antwoorden door een goede onderzoeksvraag te stellen.
 • Ons gebouw in een mooie groene omgeving aan de rand van de wijk De Aker

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Odyssee. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Ontwikkelingsgericht onderwijs
 • Zelfvertrouwen
 • Nieuwsgierig
 • Samenwerken
 • Wijs de wereld in

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op basisschool De Odyssee dagen wij onze leerlingen uit de wereld op te zoeken. Vragen te stellen en onderzoek te doen. Zodat je meer leert dan je ooit had kunnen bedenken. Onze school wordt bezocht door kinderen uit de directe omgeving van de school. De meeste kinderen wonen in woonwijk De Aker of in de wijk aan de overkant van de Baden Powelweg.  Het leerlingen aantal is wat teruggelopen doordat er in juli 2019 drie grote groepen 8 afscheid namen van de school. Het duurt even voordat dit weer opgevuld is. Tevens zien we dat Badhoevedorp een aanzuigende werking heeft nu daar veel nieuwbouw wordt gerealiseerd. Op de teldatum van 1 oktober 2021 waren er 415 leerlingen tegen de zomervakantie is er sprake van 455 leerlingen 

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Bezoekt u dan een van onze informatie ochtenden. U kunt zich aanmelden op de homepage van onze website door een datum te kiezen en uw naam in te vullen.

Voor kinderen tot 4 jaar geldt het stedelijke toelatingsbeleid. Ouders ontvangen van de gemeente een aanmeldingsbrief voor de basisschool. Hierop kunnen zij hun voorkeur voor meerdere scholen aangeven. Dit ingevulde formulier levert u in bij de school van eerste voorkeur. Hier wordt het verwerkt in een centraal inschrijfsysteem en u hoort uiterlijk vijf maanden voordat uw kind vier wordt, op welke school uw kind is geplaatst. Meer informatie over het stedelijk toelatingsbeleid vindt u op de website van de Gemeente Amsterdam (www.amsterdam.nl)


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
415
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Odyssee hebben wij een continurooster op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De kinderen hebben school van 8.30 tot 14.30 uur. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school overblijven op deze dagen. Ze eten hun lunch met de leerkracht in de klas. Daarna of ervoor spelen de kinderen buiten onder het toezicht van een externe partij (Brood en Spelen).

Op woensdag hebben de kinderen school van 8.30 uur tot 12.15 uur

Ouders van de groepen 1/2 mogen de kinderen in de klas brengen. Ouders van de groepen 3/4 mogen de kinderen tot de kapstok brengen. Ouders van de groepen 5 t/m 8 gaan niet meer mee de school in. Op woensdagochtend mogen alle ouders de school in. Alle kinderen worden buiten opgehaald.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven