Oecumenische basisschool De Vijf Sterren

Markengouw 245a 1024 EA Amsterdam

 • Het vooraanzicht van IKC De Vijf Sterren.

(foto's gemaakt door John Lewis Marshall)
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Vijf Sterren
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Vijf Sterren
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Vijf Sterren

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de startpagina van Basisschool de Vijf Sterren.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties en de ontwikkeling van onze basisschool.

Tot ziens op basisschool de Vijf Sterren!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Integraal Kind Centrum
 • Talentontwikkeling
 • Gedifferentieerd aanbod
 • Oecumenische identiteit
 • Kwaliteit & Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Zoals u kunt zien is het leerlingenaantal afgelopen jaren stabiel en rond de  350 leerlingen in totaal. Onze gemiddelde groepsgrootte is 25 leerlingen per klas. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
408
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen. De Vijf Sterren hanteert een continurooster met vijf gelijke dagen. Alle kinderen eten op school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Vijf Sterren hecht veel waarde aan een veilige school en schoolomgeving voor uw kind, onze medewerkers en omwonenden. Op onze school zijn de afspraken, die voortvloeien uit het convenant ‘Veilig in en om SchoolPrimair Onderwijs Amsterdam-Noord’ (2004) van kracht. Het convenant is ondertekend door de schoolbesturen van AMOS, ASKO en het Openbaar Schoolbestuur, het stadsdeel Amsterdam-Noord, Politie Amsterdam & Amstelland en het Openbaar Ministerie. Dit betekent o.a. dat:

 • onze school een contactpersoon Veiligheid heeft; Ellen Ottenbros
 • er een verbod is op vandalisme, (seksuele)intimidatie, discriminatie, bedreiging, verbale agressie en ander crimineelgedrag; 
 • schelden niet is toegestaan;
 • bij het plegen van een strafbaar feit altijd contact met de politie wordt opgenomen en aangifte wordt gedaan;
 • in geval van (het vermoeden van) van crimineelgedrag contact met de politie zal worden opgenomen. 

Deze afspraken gelden voor iedereen die zich in en rond onze school bevindt. Naar aanleiding van het digitaal veiligheidsplan zijn actiepunten geformuleerd. Deze zijn opgenomen in onze jaarplannen. 

Terug naar boven