Oecumenische basisschool Timotheusschool

Sam van Houtenstraat 2 1067 JM Amsterdam

  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Timotheusschool
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Timotheusschool
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Timotheusschool
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Timotheusschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In schooljaar 2021 – 2022 hebben we onderzoek laten doen naar de tevredenheid van de leerlingen over de Immanuelschool. Dit onderzoek is digitaal uitgevoerd door PlanZo, aan de hand van een vragenlijst. Het responspercentage is 29%. Daarmee zijn de uitkomsten niet representatief.

We zijn trots op het rapportcijfer dat we van onze leerlingen krijgen – de leerkrachten krijgen een 8,6. De school als geheel krijgt een 7,6.

De leerlingen zijn tevreden tot zeer tevreden over wat ze leren op school, de uitleg van de leerkracht en de extra aandacht die er is wanneer ze iets moeilijk vinden. Ze kunnen zichzelf zijn, er zijn duidelijke regels en de leerlingen hebben het gevoel dat de meester of juf aandacht voor hen heeft.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er twee onderwerpen zijn waar de leerlingen niet zo tevreden over zijn. Dat betreft de speelmogelijkheden op het plein en de vraag of de toiletten schoon zijn. We zijn tevreden met de uitkomsten, al willen we graag de mening van een groter percentage van onze leerlingen weten. We zijn ons ervan bewust dat het een gemiddelde is en dat het niet betekent dat iedereen hetzelfde vindt. We vinden het heel belangrijk dat ieder kind zich gezien en gehoord voelt en veilig en met plezier op school is.

Wat betreft de speelmogelijkheden op het plein – daar willen we werk van maken. We onderzoeken de subsidiemogelijkheden om een grondige aanpak van het plein te bekostigen.

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2021 – 2022 hebben we onderzoek laten doen naar de tevredenheid van ouders over de Immanuelschool. Dit onderzoek is digitaal uitgevoerd door PlanZo, aan de hand van een vragenlijst. Het responspercentage is 25%. Dat is aan de lage kant – daardoor is het onderzoek mogelijk beperkt representatief.

Uit het onderzoek blijkt dat ouders gemiddeld tevreden tot zeer tevreden zijn over dat hun kind met plezier naar school gaat, zich veilig voelt en dat er voldoende beweegmomenten zijn. Ouders zijn tevreden over de informatie die ze krijgen van de school, maar geven ook aan dat ze graag beter geïnformeerd willen worden over het aanpakken van pestgedrag.

Ouders zijn het minst tevreden over de speelmogelijkheden op het plein en vragen zich af of er voldoende wordt gedaan om hun kind te ontwikkelen.

Op basis van deze uitkomsten is onze conclusie dat we beter moeten communiceren hoe we omgaan met pestgedrag. We zijn in de afrondende fase van de implementatie van De Vreedzame School. In dat kader hebben we ouders geïnformeerd over het (aanleren van) gewenst gedrag. Daarnaast is het van belang dat we duidelijk maken hoe we ons inspannen om iedere leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Wat betreft de speelmogelijkheden op het plein is er ook bij ons behoefte om de beide pleinen te vernieuwen. We onderzoeken welke subsidiemogelijkheden hiervoor zijn.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven