Oecumenische basisschool Timotheusschool

Sam van Houtenstraat 2 1067 JM Amsterdam

  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Timotheusschool
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Timotheusschool
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Timotheusschool
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Timotheusschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Timotheusschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen het leven leren leven
  • Een veilige leeromgeving
  • Ondersteuning op maat
  • Spelend en onderzoekend leren
  • Kunst & Cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er zijn ieder jaar 23 of 24 groepen. Het precieze aantal hangt af van het aantal leerlingen binnen een leerjaar. Met dit aantal groepen houden we de omvang van een groep beperkt. De gemiddelde groepsgrootte ligt rond de 22 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
464
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Timotheusschool hanteert een makelaarsmodel voor de buitenschoolse opvang. Dit betekent dat we ouders, die voor- of naschoolse opvang voor hun kind zoeken, incontact brengen met instanties voor buitenschoolse opvang in de omgeving van de school, te weten: Nessie Kidz, Moedersschoot of Impuls kinderopvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven