Basisschool Dr. Rijk Kramer

Nassaukade 124 1052 EC Amsterdam

Schoolfoto van Basisschool Dr. Rijk Kramer

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Basisschool Dr. Rijk Kramer. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.  De Dr. Rijk Kramerschool heeft twee locaties. Nassaukade en Van Oldenbarneveldtstraat. Op beide locaties wordt onderwijs gegeven aan kinderen van vier tot twaalf jaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • 21 th Century Skills
  • Talentontwikkeling
  • Eco school
  • Kunst en cultuur
  • Ouder- en kindbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
411
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De deuren van de school gaan om 08.15 uur open.

Bijna alle kinderen maken gebruik van de Tussenschoolse Opvang. De kinderen eten en drinken ongeveer een half uur in de groep en spelen een half uur buiten of (bij slecht weer) binnen. Een enkele leerling gaat in de lunchpauze naar huis.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven