Nautilus Flevohof

Soembawastraat 63 1095 VZ Amsterdam

  • Schoolfoto van Nautilus Flevohof
  • Schoolfoto van Nautilus Flevohof
  • Schoolfoto van Nautilus Flevohof
  • Schoolfoto van Nautilus Flevohof
  • Schoolfoto van Nautilus Flevohof

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen ondernemend leren
  • Wetenschap, Natuur & Techniek
  • Leeftijdsgemengde groepen
  • Engels
  • Brede talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum van 1 oktober 2020 zijn er 68 leerlingen. De kinderen zijn verdeeld over 4 heterogene  groepen. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
63
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Nautilus Flevohof heeft een continurooster met 5 gelijke dagen van 8.30 tot 14.00 uur. De kinderen hebben 's morgens rond 10.00 uur een kleine pauze waarin zij fruit eten en een kwartier buitenspelen. Samen met de leerkracht eten de kinderen hun boterham in de klas om 12.00 uur.

De gehele kinderopvang (van 0 t/m 12 jaar) wordt verzorgd door medewerkers van Small Steps. Zij zitten bij ons in de school.

Gedurende het schooljaar zijn er twee periodes met naschool activiteiten. In blokken van tien weken is er een divers aanbod: judo, knutselen, natuur en milieu lessen, science, circus, kleuterdans, de verslaggevers en drama lessen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Schoolklimaat en de veiligheid bestaat uit vele aspecten. Belangrijkste onderdeel is de veiligheidsbeleving van alle betrokkenen bij de school.

Terug naar boven