Onze Amsterdamse School

Revaleiland 1A 1014 ZG Amsterdam

  • Schoolfoto van Onze Amsterdamse School
  • Schoolfoto van Onze Amsterdamse School
  • Schoolfoto van Onze Amsterdamse School

In het kort

Toelichting van de school

Onze Amsterdamse School, een oefenplaats voor de echte wereld!

De fijnste plek voor kinderen om zich breed te ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig en persoonlijk
  • spelend leren (onderbouw)
  • onderzoekend leren (bovenbouw)
  • thematisch werken
  • school van en voor de buurt

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze Amsterdamse School is op dit moment een kleine school, maar groeit behoorlijk. De school is gevestigd in de nieuwe wijk Houthavens, waar de komende jaren 2000 woningen gebouwd worden. De school zal daardoor gaan groeien. Er is ruimte voor ongeveer 300 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
129
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In Brede School Houthaven is in september 2014 buitenschoolse opvang (bso) Houthaven van start gegaan.

Combiwel verzorgt in het nieuwe brede schoolgebouw Houthaven de voorschool, de buitenschoolse opvang, de kinderdagopvang en gaat daarnaast ook de horeca aanbieden. Combiwel hecht veel waarde aan samenwerking met en betrokkenheid van de basisscholen, de ouders en de buurt. Bso Houthaven zorgt voor de opvang en begeleiding van kinderen van 4 tot 13 jaar. Te zijner tijd start Combiwel er ook een kinderdagverblijf, kdv Houthaven. Heeft u vragen? Contactpersoon van Combiwel voor Brede School Houthaven is Evie de Bruijn, leidinggevende Brede school. Zij is te bereiken via e.debruijn@combiwel.nl en op 06-43228214 Voor meer informatie over de kinderopvang van Combiwel Brede School en inschrijven kunt u ook op onze website terecht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven