Onze Amsterdamse School

Revaleiland 1A 1014 ZG Amsterdam

  • Schoolfoto van Onze Amsterdamse School
  • Schoolfoto van Onze Amsterdamse School
  • Schoolfoto van Onze Amsterdamse School

In het kort

Toelichting van de school

Uw kind ontwikkelt zich op onze school binnen veilige kaders en grenzen. Onze Amsterdamse School is een oefenplaats voor de ‘grote’ wereld. Kinderen leren bij ons stap voor stap hoe die wereld eruitziet. Op onze school doen ze kennis en vaardigheden op én leren ze die toepassen in het dagelijks leven. Dat noemen we levensecht onderwijs. Ons onderwijs staat open voor ieder kind in Amsterdam. Wat zijn of haar afkomst, religie of capaciteiten ook zijn, we helpen kinderen om zich breed te ontwikkelen. Elke leerling willen we de beste plek bieden om te groeien. Daarnaast willen we de fijnste werkplek zijn voor meesterlijke leerkrachten. We zijn open naar ouders toe en werken graag met hen samen aan de ontwikkeling van hun kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig en persoonlijk
  • spelend leren (onderbouw)
  • onderzoekend leren (bovenbouw)
  • thematisch werken
  • school van en voor de buurt

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze Amsterdamse School is op dit moment sterk groeiend. Aan het einde van het jaar 2021 zullen in ieder geval 175 leerlingen op de school zitten. De groei is het sterkst in de kleutergroepen.

Soms krijgen wij vragen van ouders over ons leerlingaantal. Omdat OAS eerder een BRIN-nummer deelde met de Catamaran, lijkt het alsof ons leerlingaantal gedaald is. De leerlingen van de Catamaran en OAS werden namelijk voor de administratie bij elkaar opgeteld. Sinds 2020 hebben wij een eigen BRIN-nummer, waardoor de leerlingaantallen gesplitst zijn.

In werkelijkheid zijn we dus gegroeid van 80 leerlingen in 2017, naar 150 leerlingen begin 2021. Eind 2021 zit ons leerlingaantal minimaal op 175 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In Brede School Houthaven is in september 2014 buitenschoolse opvang (bso) Houthaven van start gegaan.

Combiwel verzorgt in het nieuwe brede schoolgebouw Houthaven de voorschool, de buitenschoolse opvang, de kinderdagopvang en gaat daarnaast ook de horeca aanbieden. Combiwel hecht veel waarde aan samenwerking met en betrokkenheid van de basisscholen, de ouders en de buurt. Bso Houthaven zorgt voor de opvang en begeleiding van kinderen van 4 tot 13 jaar. Te zijner tijd start Combiwel er ook een kinderdagverblijf, kdv Houthaven. Heeft u vragen? Contactpersoon van Combiwel voor Brede School Houthaven is Evie de Bruijn, leidinggevende Brede school. Zij is te bereiken via e.debruijn@combiwel.nl en op 06-43228214 Voor meer informatie over de kinderopvang van Combiwel Brede School en inschrijven kunt u ook op onze website terecht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven