Oecumenische basisschool De Driemaster

Binnenvaart 1 1034 SG Amsterdam

  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Driemaster
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Driemaster
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Driemaster
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Driemaster
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Driemaster

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Zoals u kunt aflezen uit de scores, zijn de leerlingen van onze school erg tevreden over het onderwijs dat zij volgen. Een resultaat waar wij trots op zijn. Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt onze systematiek uitgebreid met een monitoringssysteem van ons bestuur. In september 2023 publiceren wij onze resultaten van de peiling van juni 2023. 
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De laatste tevredenheidspeiling onder ouders op onze school is afgenomen in mei 2023. Als wij de rapportage ontvangen hebben van ons bestuur, publiceren wij hier een samenvatting van de uitkomsten. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven