Oecumenische basisschool de Driemaster

Binnenvaart 1 1034 SG Amsterdam

 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool de Driemaster
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool de Driemaster
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool de Driemaster
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool de Driemaster
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool de Driemaster

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Zoals u kunt aflezen uit de scores, zijn de leerlingen van onze school erg tevreden over het onderwijs dat zij volgen. Eer resultaat waar wij trots op zijn. 
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De laatste tevredenheidspeiling onder ouders op onze school is van april 2018.

Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,56. BS De Driemaster scoort een gemiddelde tevredenheid van 7,66. De waardering van de ouders voor BS De Driemaster is daarmee 0,10 punt hoger dan het landelijk gemiddelde. Tijdens de vorige peiling scoorde de school een 7,39

Top 10 tevredenheid:

 1. Duidelijkheid van de schoolregels
 2. Welkom voelen op school 
 3. Informatievoorziening over de school 
 4. Begeleiding van kind 
 5. Informatie over hoe het gaat met kind
 6. Rust en orde op school
 7. Deskundigheid leerkracht 
 8. Begeleiding rond het leren 
 9. Sfeer in de klas 
 10. Leren om samen te werken

Top 5 ontevredenheid: 

 1. Omgang kinderen op speelplein
 2. Toezicht op kinderen tijdens de pauze
 3. Uitdagen om het beste uit de leerling te halen 
 4. Leren omgaan met de computer
 5. Optreden bij pestgedrag 

We borgen de sterke punten van de school en nemen de punten van ontevredenheid mee in onze verbeterplannen. In verband met corona is de laatste peiling uitgesteld naar schooljaar 2021-2022. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven