Oecumenische basisschool De Driemaster

Binnenvaart 1 1034 SG Amsterdam

  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Driemaster
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Driemaster
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Driemaster
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Driemaster
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Driemaster

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Oecumenische basisschool de Driemaster. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Uiteraard bent u van harte welkom om een keer langs te komen, we vertellen u graag meer over ons onderwijs en de manier waarop wij werken. Wilt u nu alvast meer weten? Neem dan gerust een kijkje op onze website: https://3master.nl/.

Tot ziens op de Driemaster!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfverzekerd
  • Zelfstandig
  • Kennis
  • Sociaal
  • Kanjeraanpak

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
339
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school hecht veel waarde aan veiligheid. Dit betekent een veilige school en schoolomgeving voor uw kind, onze medewerkers en omwonenden. Op onze school gelden daarom de afspraken, afkomstig uit het convenant ‘Veilig in en om School Primair Onderwijs Amsterdam-Noord’ (2004). U leest hier meer over in het document: Bijlagen Schoolgids.

Terug naar boven