Oecumenische basisschool De Driemaster

Binnenvaart 1 1034 SG Amsterdam

 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Driemaster
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Driemaster
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Driemaster
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Driemaster
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool De Driemaster

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Oecumenische basisschool de Driemaster. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Uiteraard bent u van harte welkom om een keer langs te komen, we vertellen u graag meer over ons onderwijs en de manier waarop wij werken. Wilt u nu alvast meer weten? Neem dan gerust een kijkje op onze website: https://3master.nl/.

Tot ziens op de Driemaster!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Zelfverzekerd
 • Zelfstandig
 • Kennis
 • Sociaal
 • Kanjeraanpak

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen en ons onderwijs

Onze leerlingen zijn de wereldburgers van morgen. En die wereld verandert sneller dan ooit. Robotisering, digitalisering, een economie gebaseerd op innovatie. Het zijn maar enkele ontwikkelingen die enorme gevolgen zullen hebben voor het leven van onze kinderen in de toekomst. Wat betekent het principe van “een leven lang leren” voor de wijze waarop wij ons onderwijs aanbieden? Welke competenties zijn nodig om mee te kunnen in de snelheid van het leven in 2030? Creativiteit, flexibiliteit, goed in samenwerken, in staat zijn om je je een weg te banen in het gigantische informatieaanbod, dat zijn enkele veelgenoemde noodzakelijke competenties.

Om een actieve rol in de maatschappij en in ons Amsterdam te hebben, zijn daarom andere vaardigheden nodig dan twintig jaar terug. Daarnaast moet de basis (taal, rekenen) ook op orde blijven. Als AMOS zetten wij ons in om die vaardigheden bij onze kinderen en bij onszelf te blijven ontwikkelen. Op die manier kunnen wij écht impact maken in de levens van onze leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
339
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school hecht veel waarde aan veiligheid. Dit betekent een veilige school en schoolomgeving voor uw kind, onze medewerkers en omwonenden. Op onze school gelden daarom de afspraken, afkomstig uit het convenant ‘Veilig in en om School Primair Onderwijs Amsterdam-Noord’ (2004). Dit convenant is ondertekend door de schoolbesturen van AMOS, ASKO en INNOORD, het stadsdeel Amsterdam-Noord (tegenwoordig: bestuurscommissie Noord), Politie Amsterdam & Amstelland en het Openbaar Ministerie.

In het convenant zijn afspraken gemaakt die betrekking hebben op alle mensen die die zich in en rond de school bevinden. Dit betekent dat:

 • onze school een contactpersoon veiligheid heeft er een verbod is op het plegen van vandalisme;
 • (seksuele) intimidatie, discriminatie, bedreiging, verbale agressie en ander crimineel gedrag schelden niet toegestaan is
 • er een algeheel verbod is tot het in bezit hebben van messen en andere als slag- of steekwapen te hanteren voorwerpen
 • bij een gepleegd strafbaar feit altijd contact met de politie wordt opgenomen en aangifte wordt gedaan
 • in geval van (het vermoeden van) crimineelgedrag contact met de politie wordt opgenomen.

Verdere acties kunnen hierop volgen, zoals aangifte en/of met uw toestemming verwijzing naar het jeugdzorg adviesteam of bureau Jeugdzorg.

Terug naar boven