School voor Speciaal Basisonderwijs De Driesprong

Sloterweg 1192 1066 CV Amsterdam

  • Zowel thuis als op school stimuleren we het leesonderwijs
  • Door middel van vakken als beeldende vorming en muziek, proberen wij de creativiteit van onze leerlingen te stimuleren.
  • In de hal hangt de brievenbus van de interne contactpersonen. Hier kunnen leerlingen hun vragen, opmerkingen of zorgen kwijt.
  • Om de leercapaciteit optimaal te benutten, werken leerlingen op hun eigen niveau en leerlijn aan de kernvakken.
  • In een rustige, landelijke omgeving geven we les in ons karakteristieke gebouw.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2014 / 2015 maakt de Driesprong gebruik van de CITO toetsen voor het speciaal basisonderwijs. In principe nemen alle leerlingen met een uitstroomverwachting van tenminste VMBO B deel aan deze centrale eindtoets. Op dit moment is er voor het SBO nog geen verplichting voor registratie van de toets gegevens. In de toekomst zullen wij u hier inzicht geven in de toets resultaten van onze leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven