School voor Speciaal Basisonderwijs De Driesprong

Sloterweg 1192 1066 CV Amsterdam

  • Zowel thuis als op school stimuleren we het leesonderwijs
  • Door middel van vakken als beeldende vorming en muziek, proberen wij de creativiteit van onze leerlingen te stimuleren.
  • In de hal hangt de brievenbus van de interne contactpersonen. Hier kunnen leerlingen hun vragen, opmerkingen of zorgen kwijt.
  • Om de leercapaciteit optimaal te benutten, werken leerlingen op hun eigen niveau en leerlijn aan de kernvakken.
  • In een rustige, landelijke omgeving geven we les in ons karakteristieke gebouw.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van SBO De Driesprong. SBO De Driesprong is een school binnen het speciaal basisonderwijs. Dat betekent dat wij extra tijd en aandacht aan onze leerlingen kunnen besteden door kleinere groepen en meer begeleiding dan u gewend bent van het reguliere basisonderwijs. Hier vindt u veel informatie over onze school en verschillende facetten van het onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Opbrengstgericht werken
  • Deskundig team
  • Kleinschalig
  • Werken met leerlijnen
  • Gestructureerde leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
106
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Via Allkidsz (BSO) is naschoolse opvang mogelijk voor leerlingen van de Driesprong. Voor de leerlingen die een meer specialistische zorg behoeven, werken we samen met diverse instanties (Lijn 5, Middelveld, Kids at home)

Daarnaast biedt de school naschools lesaanbod voor een beperkt aantal leerlingen op school zelf. Hier zijn diverse externe instanties bij betrokken (Motorisch therapeut, sociale vaardigheidstrainingen, creatieve ontwikkeling). Dit aanbod is in ontwikkeling.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven