School voor Speciaal Basisonderwijs De Hasselbraam

Karel Klinkenbergstraat 40 1061 AN Amsterdam

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Hasselbraam
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Hasselbraam
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Hasselbraam
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Hasselbraam
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Hasselbraam

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei op maat!
  • Talent ontwikkeling
  • Verantwoordelijkheid
  • Autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2014-2015 zijn 27 kinderen van sbo Iedersland overgestapt naar De Hasselbraam, omdat sbo Iedersland werd opgeheven. De leerlingaantallen in de voorgaande jaren zijn dan ook de aantallen van Iedersland en De Hasselbraam gezamenlijk.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op sbo De Hasselbraam blijven alle kinderen tussen de middag over. Zij eten en drinken bij de eigen leerkracht.

Er is een gespecialiseerde naschoolse opvang op school. Skool - support verzorgt deze opvang. De kinderen leren spelenderwijs allerlei sociale vaardigheden in kleine groepjes.

Incidenteel zijn afspreken mogelijk bij voorschoolse opvang door de school.

Voor de reguliere opvang kunt u ook afspraken maken met de naschoolse en voorschoolse opvang in de directe omgeving van de school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven