sbo De Wereldboom

Peelstraat 171 1079 RN Amsterdam

  • Voorkant en entree van de school aan de Peelstraat.
  • Achterkant en binnenplein van het gebouw.

In het kort

Toelichting van de school

De Wereldboom

De Wereldboom biedt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar die een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO hebben gekregen vanuit het samenwerkingsverband. 

Binnen het gebouw van de Wereldbouw wordt er ook les gegeven aan leerlingen van SO de Alphons Laudy, leerlingen van de Professor Watering school en leerlingen van het Orion college. 

De naschoolse opvang wordt door Partou geregeld. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • SBO
  • Gezonde school
  • Vreedzame school
  • Humanisme
  • Iedereen een 10!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen voornamelijk uit Amsterdam en hebben allemaal een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO. Momenteel hebben wij 9 groepen, van kleuters tot aan groep acht. Op dit moment telt De Wereldboom 130 leerlingen.

In de kleutergroep kunnen wij aan maximaal 12 leerlingen een plek bieden. In de onderbouw is het streven maximaal 14 leerlingen per groep en in de midden-bovenbouw is het streven maximaal 16 leerlingen per groep. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven