Peetersschool

Richard Holstraat 8 1071 SM Amsterdam

  • Schoolfoto van Peetersschool
  • de school heeft een prachtig eigen speelplaats met vele voorzieningen
  • Schoolfoto van Peetersschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Peetersschool !

De Peetersschool is een schoolvereniging met een interconfessionele grondslag. Door onze kleinschaligheid en onze aandacht voor het individuele kind worden wij vaak de moderne dorpsschool in de stad genoemd. De school is op 4 mei 1885 opgericht door juffrouw F.A.M. Peeters. Na een aantal verhuizingen naar diverse locaties in Amsterdam staat de Peetersschool sinds 1924 in de Richard Holstraat. Het gebouw is recent verbouwd waardoor de school nu o.a. voorzien is van zowel een prima luchtklimaat als pedagogisch klimaat. Ook ons unieke eigen schoolplein aan de achterkant van het gebouw is tot een prachtige speelplaats omgebouwd.

Door middel van 'de Vensters' krijgt u enig inzicht in de opbrengsten van de school. Wij voegen daar graag aan toe dat wij als Peetersschool ook veel waarde hechten aan de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen. Ons onderwijs richt zich dan ook op meer gebieden dan alleen de cognitieve opbrengsten. De school werkt met meerdere vakleerkachten, twee intern begeleiders en werkt met regelmatige klassenverkleining om zo de aandacht nog beter op het individuele kind te houden.

Het onderwijsconcept van de Peetersschool is modern klassikaal. Dit systeem kenmerkt zich doordat, naast de frontale basisinstructie aan de kinderen van dezelfde leeftijdsgroep, wij middels een klassenmanagement-systeem adaptief aandacht bieden door minimaal drie instructieniveaus te hanteren in de groep en de aanwezigheid van verrijkings- en verdiepingsstof.

Wij laten de kinderen zelfstandig werken volgens een vast organisatiemodel. Kinderen weten vooraf welke opdrachten ze in een bepaalde periode moeten maken door het gebruik van een weektaak. Zo kunnen ze zelfstandig met de volgende opdracht doorgaan die het beste aansluit bij het eigen tempo, aanleg en belangstelling.

Voor meer informatie: www.peetersschool.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven