Peetersschool

Richard Holstraat 8 1071 SM Amsterdam

  • Naast basisvaardigheden is er ook ruimte voor andere talenten.
  • Naast een grote bibliotheek beneden in de school hebben we ook in alle groepen een klassenbieb.
  • Achter onze school ligt een groot plein met daaraan grenzend onze gymzaal.
  • Leerlingen krijgen, in halve groepen, les van onze docent beeldende vorming. We hebben eveneens vakdocenten muziek en bewegingsonderwijs.
  • Onze kleine gymzaal wordt gebruikt voor gymlessen in halve groepen én voor o.a. voorstellingen. Achter op ons plein is onze grote gymzaal.

In het kort

Toelichting van de school

Voelt klein,denkt groot

Je voelt je snel thuis op de Peetersschool. Een knusse buurtschool in Amsterdam Oud-Zuid, met de blik gericht op de wereld. Kinderen leren hier met plezier en in een gestructureerde leeromgeving. Zij maken zich klaar voor de toekomst.

De Peetersschool heeft 9 groepen; 3 kleutergroepen waarin kinderen van groep 1 en 2 samen zitten en vanaf groep 3 is er van iedere groep één klas. Om aan onze hoge eisen (individuele) leerlingenzorg te kunnen voldoen, verdelen we de kleuters over drie groepen. In de groepen daarboven werken we met onderwijsassistenten en vakleerkrachten waarmee we kwalitatief goede lessen én klassenverkleining realiseren. 

In de basis is ons lessysteem klassikaal; dit betekent dat alle kinderen in een groep aan dezelfde vakken en kerndoelen werken. De instructie en verwerking zijn gedifferentieerd, oftewel passend bij het kind, zowel op tempo als op niveau. Ieder individueel kind kan zich zo ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past. Leerlingen die een zetje nodig hebben krijgen extra uitleg. Anderen dagen we juist wat meer uit. Zowel de hoeveelheid en inhoud van de stof, als de uitleg wordt aangepast op de leerling. Want ieder kind leert anders en heeft eigen talenten. Zo houden we onze leerlingen aangehaakt, een voorwaarde om door te blijven ontwikkelen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven