Levensbeschouwelijke basisschool Polsstok

EGoli 2 1103 AC Amsterdam

  • Schoolfoto van Levensbeschouwelijke basisschool Polsstok
  • Lezen met medewerkers van de ABN.
  • Ouders als educatief partners
  • Brede talentontwikkeling; samen zeilen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een groepsleerkracht proberen we zoveel mogelijk de reguliere lessen door te laten gaan. Indien mogelijk wordt er een leerkracht ingezet vanuit onze invalpool van Zonova. Aangezien wij op dit moment te maken hebben met het leerkrachten tekort is deze optie vaak niet meer mogelijk. De volgende optie is kortdurend (max. 2 dagen) een onderwijsassistent uit de desbetreffende unit inzetten. Mochten beide opties niet lukken, dan worden kinderen naar huis gestuurd. 


Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bewegingsonderwijs

Als sportieve, gezonde school besteden wij zorgvuldig aandacht aan bewegingsonderwijs. Aan de ene kant door de lessen gymnastiek, aan de andere kant door de nauwe samenwerking met sportverenigingen in brede schoolverband. De groepen 3, 4, 5, 7 en 8 krijgen 2 keer per week gymnastiek. De lessen worden verzorgd door een vakdocent bewegingsonderwijs. Onder coördinatie van deze vakleerkracht hebben de kinderen van de groepen 1/2 spel-les in het speellokaal. De kinderen van de groepen gaan 4 gaan ook 1 keer per week schoolzwemmen. 

Muziek

De groepen 3 en 4 krijgen 1 keer in de twee weken muziekles van een muziekdocent. Vanaf groep 5 nemen de kinderen deel aan het Leerorkest. Dit in samenwerking met Muziek Centrum Zuidoost. De leerlingen kiezen een instrument om te leren bespelen. Het leerorkest bestaat uit leerlingen van een bepaald leerjaar.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd is de tijd die besteed wordt voor de uitvoering van het onderwijsprogramma. In onderstaande urentabellen wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is de tijd die besteed wordt voor de uitvoering van het onderwijsprogramma. In onderstaande urentabellen wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Kinderen van 4 t/m 12 jaar

Regulier onderwijs

Passend onderwijs m.b.v. arrangementen

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven